TEST TYPE ADV)-XII-STU-IIT-IC-SPARK,TEST DATE 18-06-2018 (TOTAL ATTENDANCE-339

TEST TYPE ADV)-XII-STU-IIT-IC-SPARK,TEST DATE 18-06-2018 (TOTAL ATTENDANCE-339
S NO ROLL_NO NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(180)
AIR
1 1433264 SHUBHAM SINGH 21 19 32 12 21 10 74 12
2 1420007 VISHAL CHAUDHARY 17 25 27 17 16 14 60 18
3 1383048 PRATYUSH ARYAN 22 18 15 33 15 17 52 21
4 1370999 VEDANSHI SAINI 14 33 18 29 14 20 46 25
5 1330472 SAJAL SINGHAL 17 25 30 13 -1 44 46 25
6 1401246 DRRUV UPADHYAY 16 31 16 31 12 24 44 26
7 1355767 ARYAN 15 32 28 16 0 41 43 27
8 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA 13 35 21 25 8 32 42 28
9 1400354 ROHIT YADAV 16 31 15 33 10 28 41 30
10 1382752 ISHITA GAUR 16 31 19 27 3 37 38 31
11 1366417 HARSH 10 38 12 38 13 22 35 32
12 1330476 RIYA SINGH 8 42 26 18 -1 44 33 33
13 1370872 PRATEEK BHARDWAJ 12 36 8 41 12 24 32 36
14 1340629 PRONOY RANJAN 18 22 4 44 6 34 28 37
15 1354131 SAKSHI KUMARI 8 42 14 34 2 40 24 39
16 1330937 ADITI SINGH 4 44 21 25 -1 44 24 39
17 1408575 AARUSHI BISWAS 0 46 21 25 2 40 23 43
18 1350301 ASHUTOSH CHANDRA PANT 8 42 13 36 2 40 23 43
19 1330933 KARTHIK NAMBIAR 10 38 6 43 7 33 23 43
20 1342047 ANVAY RAJ 1 45 11 39 9 29 21 44
21 1388164 PEDADA UDAY KIRAN 8 42 0 46 -3 45 5 46