TEST TYPE-ADV)-XII-STU-IIT-IC-SPARK,TEST DATE-04-06-2018 (TOTAL ATTENDANCE- 335 )

TEST TYPE-ADV)-XII-STU-IIT-IC-SPARK,TEST DATE-04-06-2018 (TOTAL ATTENDANCE- 335   )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(180)
AIR
1 1433264 SHUBHAM SINGH 22 17 29 17 36 9 87 11
2 1383048 PRATYUSH ARYAN 16 25 23 29 30 18 69 24
3 1370999 VEDANSHI SAINI 11 37 27 20 22 34 60 28
4 1400354 ROHIT YADAV 13 32 27 20 17 43 57 30
5 1330472 SAJAL SINGHAL 12 35 18 35 24 30 54 32
6 1366417 HARSH 11 37 16 40 21 35 48 36
7 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA 3 42 24 26 17 43 44 38
8 1401246 DRRUV UPADHYAY 14 28 22 31 8 49 44 38
9 1370872 PRATEEK BHARDWAJ 1 44 12 43 28 21 41 40
10 1354131 SAKSHI KUMARI -5 53 16 40 30 18 41 40
11 1340629 PRONOY RANJAN 6 39 11 44 17 43 34 42
12 1408575 AARUSHI BISWAS -3 51 14 42 22 34 33 43
13 1330937 ADITI SINGH 5 40 8 47 19 37 32 44
14 1382752 ISHITA GAUR -6 54 5 49 27 23 26 45
15 1329033 SAHIL HARJAI 13 32 0 53 11 46 24 47
16 1330476 RIYA SINGH -3 51 9 46 17 43 23 48
17 1355767 ARYAN -1 47 25 25 -3 53 21 49
18 1329373 AKARSHITA PARVATIYAR -2 49 4 50 15 45 17 50
19 1342047 ANVAY RAJ 2 43 6 48 7 50 15 51
20 1437281 NAVNEET KUMAR -1 47 10 45 -5 54 4 53
41 1492136 VARUN KUMAR -4 52 -2 54 -1 51 -7 54