TEST TYPE-ADV)-XI-STU-IIT-II1(IC,TEST DATE-11-06-2018(TOTAL ATTENDANCE- 385 )

TEST TYPE-ADV)-XI-STU-IIT-II1(IC,TEST DATE-11-06-2018(TOTAL ATTENDANCE- 385  )
S  NO ROLL_NO NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(180)
AIR
1 1520820 KHUSHI SAHAY 17 129 31 57 37 11 85 28
2 1486418 BHASKAR ANAND 18 107 24 102 30 28 72 55
3 1509409 RAGHAV KUMAR 22 68 27 75 19 89 68 64
4 1524237 NISARG KUMAR 21 78 22 124 17 114 60 90
5 1486037 SAMARTH MUNZNI 9 254 30 62 17 114 56 104
6 1495891 SAARTH KAUL 10 244 24 102 17 114 51 124
7 1459940 SUDHANSHU SHAHI 12 213 24 102 11 197 47 150
8 1509843 NAMIT DAYAL 13 187 14 209 16 128 43 171
9 1497739 HARDIK AGGARWAL 22 68 6 290 14 156 42 178
10 1509858 VINAYAK BHATT 12 213 17 177 9 240 38 202
11 1522292 AGRIMA SAXENA 6 294 15 195 17 114 38 202
12 1516396 ARYAN PRIYADARSHI 16 141 9 265 12 184 37 207
13 1493452 GARVIT MATHUR 6 294 14 209 16 128 36 213
14 1460065 KONDAPALLI AMOGH SRIVATHSA 4 330 19 161 11 197 34 227
15 1517113 NAVYA.S.RAJ 8 269 13 221 11 197 32 244
16 1510374 SANATH SIDHAR 11 228 2 327 13 175 26 271
17 1512708 ANSHIT GULERIA 12 213 2 327 11 197 25 278
18 1529969 ASHUTOSH GIRI 0 359 5 303 9 240 14 322
19 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI 5 313 0 343 1 346 6 348
20   NIKHIL -1   1   -4   -4  
21   SHIVAM KUMAR 23   17   8   48