SR-IZ (INCOMING) NCERT TEST ON 01.06.2018 RESULT ( ATTENDED : 1162)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) NCERT TEST  ON 01.06.2018 RESULT ( ATTENDED : 1162)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI                        55 22 60 7 45 49 160 7
2 1425762 SATYAM                              55 22 45 110 55 6 155 9
3 1324394 RITIK RAJ                           40 126 41 177 50 27 131 45
4 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH                 45 91 30 452 45 49 120 86
5 1383843 ANANT                               35 173 37 270 35 165 107 147
6 1344781 TUSHAR KHANDURI                     41 109 35 330 27 292 103 169
7 1379750 ARYAN GAUTAM                        31 211 37 270 27 292 95 218
8 1330998 ASHWANI TANWAR                      15 487 37 270 35 165 87 272
9 1361803 ASHISH KUMAR                        36 149 30 452 14 662 80 316
10 1380934 SHUBHAM KUMAR                       29 248 19 759 26 310 74 361
11 1337305 NIKITA SINGH                        26 290 21 707 22 408 69 401
12 1354253 RUSHIL KUMAR                        23 340 31 423 12 735 66 439
13 1429093 AYUSH THAKUR                        23 340 31 423 12 735 66 439
14 1402919 RITICK ROUSHAN                      15 487 26 569 25 342 66 439
15 1376994 VAISHNAVI SINGH                     30 237 16 833 20 482 66 439
16 1380856 JATIN CHAUHAN                       10 636 30 452 22 408 62 474
17 1324379 ROHAN KUMAR JHA                     19 408 21 707 19 503 59 498
18 1374189 CHIRAG VASHISHT                     28 263 24 628 4 1013 56 527
19 1336073 PRITTESH SINGH                      10 636 25 600 21 443 56 527
20 1380321 KANCHAN CHOWDHARY                   21 379 24 628 9 863 54 552
21 1383108 ANEESH YADAV                        22 360 17 806 14 662 53 565
22 1350304 PRIYANSH KUMAR                      43 97 12 919 -2 1138 53 565
23 1388162 PRANAV DIKSHITH                     23 340 21 707 8 905 52 582
24 1220144 ANKIT MISHRA                        29 248 19 759 4 1013 52 582
25 1378493 BHANU PRATAP SINGH                  30 237 5 1075 15 619 50 614
26 1373353 HRITIK KUMAR                        30 237 3 1104 16 591 49 628
27 1370901 MOHIT YADAV                         10 636 25 600 10 818 45 674
28 1338280 CHARITRA                            27 274 8 1017 8 905 43 699
29 1355071 KSHITIZE MANGLA                     10 636 24 628 8 905 42 715
30 1372298 SURAJ SINGH                         6 796 20 733 11 773 37 788
31 1338092 YASHASVA LONKAR                     9 671 18 780 10 818 37 788
32 1371780 PANKHUR NEGI                        10 636 15 861 11 773 36 802
33 1334618 JATIN                               9 671 10 964 14 662 33 841
34 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA                  13 530 7 1043 2 1078 22 995
35 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI              11 597 -2 1153 12 735 21 1007
36 1356930 ISHAAN KANDPAL                      -2 1117 20 733 2 1078 20 1020
37 1333216 SUJYOTI JHA                         8 704 0 1142 11 773 19 1032
38 1374808 HARSHITA                            6 796 3 1104 9 863 18 1037
39 1353070 DEVANSHU RAJPUT                     10 636 6 1059 1 1098 17 1051
40 1376925 ASHISH MAURYA                       9 671 -1 1147 3 1052 11 1101
41 1389644 ANURANJAN KESHAV                    3 933 -1 1147 -1 1131 1 1154
42 1333293 AKARSH REDDY.T                      0 1054 -2 1153 3 1052 1 1154