SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 18.06.2018 RESULT ( ATTENDED : 1816)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 18.06.2018 RESULT ( ATTENDED : 1816)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (61) M-RANK PHY   (61) P-RANK CHE    (61) C-RANK TOT (183) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI                53 55 46 18 43 34 142 7
2 1425762 SATYAM                      54 36 40 60 28 253 122 54
3 1324394 RITIK RAJ                   50 158 20 632 33 149 103 167
4 1490446 ARYAN ANAND                 45 426 27 321 31 193 103 167
5 1383843 ANANT                       42 650 11 1259 31 193 84 449
6 1379750 ARYAN GAUTAM                51 115 13 1119 19 614 83 480
7 1330998 ASHWANI TANWAR              39 869 21 579 18 654 78 617
8 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH         45 426 11 1259 20 558 76 663
9 1378493 BHANU PRATAP SINGH          25 1700 18 769 23 415 66 959
10 1352286 NIDHI                       40 799 18 769 7 1417 65 999
11 1389924 RAHUL VYAS                  33 1288 21 579 10 1224 64 1028
12 1361803 ASHISH KUMAR                32 1354 9 1444 18 654 59 1206
13 1333216 SUJYOTI JHA                 36 1085 3 1799 20 558 59 1206
14 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH      25 1700 18 769 15 871 58 1232
15 1349747 SAM SONDHI                  32 1354 14 1049 12 1097 58 1232
16 1372298 SURAJ SINGH                 34 1221 6 1664 17 727 57 1266
17 1370901 MOHIT YADAV                 32 1354 14 1049 9 1292 55 1341
18 1380856 JATIN CHAUHAN               32 1354 14 1049 9 1292 55 1341
19 1380934 SHUBHAM KUMAR               27 1612 11 1259 14 942 52 1436
20 1333293 AKARSH REDDY.T              25 1700 14 1049 12 1097 51 1468
21 1344781 TUSHAR KHANDURI             42 650 5 1703 4 1578 51 1468
22 1355071 KSHITIZE MANGLA             32 1354 8 1522 9 1292 49 1532
23 1337305 NIKITA SINGH                25 1700 10 1362 14 942 49 1532
24 1371764 RAHUL YADAV                 39 869 8 1522 2 1684 49 1532
25 1380321 KANCHAN CHOWDHARY           35 1153 5 1703 5 1528 45 1623
26 1220144 ANKIT MISHRA                30 1461 -1 1815 16 795 45 1623
27 1336073 PRITTESH SINGH              30 1461 5 1703 8 1361 43 1655
28 1392384 KESHAV KUMAR                36 1085 4 1782 2 1684 42 1670
29 1353070 DEVANSHU RAJPUT             25 1700 9 1444 6 1480 40 1707
30 1356930 ISHAAN KANDPAL              29 1515 6 1664 3 1634 38 1736
31 1334618 JATIN                       31 1408 3 1799 1 1725 35 1754
32 1389644 ANURANJAN KESHAV            23 1780 7 1607 3 1634 33 1772
33 1338280 CHARITRA                    30 1461 -1 1815 3 1634 32 1781
34 1374189 CHIRAG VASHISHT             27 1612 -1 1815 6 1480 32 1781
35 1354253 RUSHIL KUMAR                23 1780 2 1806 3 1634 28 1801
36 1324379 ROHAN KUMAR JHA             29 1515 5 1703 -7 1815 27 1805
37 1388162 PRANAV DIKSHITH             20 1813 3 1799 -1 1771 22 1814