SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 16.06.2018 RESULT ( ATTENDED : 2950)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 16.06.2018 RESULT ( ATTENDED : 2950)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (61) M-RANK PHY   (61) P-RANK CHE    (61) C-RANK TOT (183) T-RANK
1 1425762 SATYAM                     47 262 50 7 57 28 154 17
2 1344763 SAKSHAM SONI               50 160 40 106 37 605 127 144
3 1324394 RITIK RAJ                  37 692 34 272 55 54 126 152
4 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH        40 548 39 129 27 1343 106 395
5 1330998 ASHWANI TANWAR             39 597 20 1075 42 344 101 485
6 1383843 ANANT                      27 1360 26 628 41 389 94 631
7 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH     15 2304 43 63 27 1343 85 848
8 1324379 ROHAN KUMAR JHA            37 692 24 768 20 2052 81 979
9 1344781 TUSHAR KHANDURI            25 1513 36 216 18 2261 79 1033
10 1380934 SHUBHAM KUMAR              35 839 8 2427 29 1166 72 1268
11 1333293 AKARSH REDDY.T             19 1993 19 1146 31 987 69 1379
12 1379750 ARYAN GAUTAM               26 1433 22 912 18 2261 66 1484
13 1337305 NIKITA SINGH               19 1993 32 340 12 2704 63 1596
14 1380856 JATIN CHAUHAN              21 1829 19 1146 21 1952 61 1678
15 1380321 KANCHAN CHOWDHARY          32 1029 3 2846 26 1444 61 1678
16 1373353 HRITIK KUMAR               13 2463 27 572 20 2052 60 1728
17 1378493 BHANU PRATAP SINGH         14 2387 26 628 20 2052 60 1728
18 1389924 RAHUL VYAS                 18 2062 19 1146 21 1952 58 1819
19 1372298 SURAJ SINGH                28 1288 10 2190 14 2580 52 2097
20 1338280 CHARITRA                   9 2724 22 912 20 2052 51 2141
21 1361803 ASHISH KUMAR               34 895 11 2077 6 2903 51 2141
22 1381079 ABHISHEK SHARMA            17 2154 19 1146 15 2494 51 2141
23 1333216 SUJYOTI JHA                15 2304 11 2077 23 1768 49 2221
24 1402919 RITICK ROUSHAN             0 2947 18 1250 30 1062 48 2259
25 1376994 VAISHNAVI SINGH            10 2669 11 2077 18 2261 39 2563
26 1392384 KESHAV KUMAR               14 2387 7 2513 18 2261 39 2563
27 1376925 ASHISH MAURYA              15 2304 9 2324 14 2580 38 2596
28 1370901 MOHIT YADAV                12 2540 13 1808 12 2704 37 2627
29 1336073 PRITTESH SINGH             8 2768 13 1808 16 2422 37 2627
30 1353070 DEVANSHU RAJPUT            12 2540 14 1684 6 2903 32 2745
31 1334618 JATIN                      2 2940 -1 2932 13 2641 14 2938