R_SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 02.06.2018 RESULT ( ATTENDED : 2991)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
R_SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 02.06.2018 RESULT ( ATTENDED : 2991)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1425762 SATYAM                                   62 42 70 79 48 43 180 13
2 1324394 RITIK RAJ                                50 141 56 323 28 550 134 153
3 1344763 SAKSHAM SONI                             38 360 60 231 -4 2914 94 507
4 1383843 ANANT                                    38 360 34 1080 10 1919 82 663
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH                      32 548 32 1249 12 1723 76 779
6 1344781 TUSHAR KHANDURI                          32 548 40 751 -4 2914 68 944
7 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH                   14 1648 44 602 10 1919 68 944
8 1389924 RAHUL VYAS                               8 2382 32 1249 22 898 62 1059
9 1330998 ASHWANI TANWAR                           16 1482 30 1407 12 1723 58 1143
10 1379750 ARYAN GAUTAM                             20 1127 24 1997 12 1723 56 1191
11 1333216 SUJYOTI JHA                              20 1127 12 2917 22 898 54 1240
12 1353070 DEVANSHU RAJPUT                          28 710 16 2710 8 2107 52 1288
13 1337305 NIKITA SINGH                             10 2049 28 1595 12 1723 50 1334
14 1380856 JATIN CHAUHAN                            12 1871 14 2802 24 770 50 1334
15 1381079 ABHISHEK SHARMA                          22 1001 16 2710 12 1723 50 1334
16 1371764 RAHUL YADAV                              18 1259 32 1249 -2 2851 48 1381
17 1350304 PRIYANSH KUMAR                           32 548 12 2917 4 2476 48 1381
18 1380321 KANCHAN CHOWDHARY                        40 306 16 2710 -8 2969 48 1381
19 1490446 ARYAN ANAND                              22 1001 20 2366 4 2476 46 1427
20 1376925 ASHISH MAURYA                            16 1482 24 1997 4 2476 44 1471
21 1380934 SHUBHAM KUMAR                            28 710 14 2802 2 2626 44 1471
22 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI                   14 1648 24 1997 4 2476 42 1512
23 1338092 YASHASVA LONKAR                          20 1127 16 2710 4 2476 40 1545
24 1372298 SURAJ SINGH                              20 1127 20 2366 0 2751 40 1545
25 1373353 HRITIK KUMAR                             14 1648 18 2494 6 2274 38 1587
26 1376994 VAISHNAVI SINGH                          10 2049 18 2494 10 1919 38 1587
27 1378493 BHANU PRATAP SINGH                       6 2559 18 2494 14 1522 38 1587
28 1374808 HARSHITA                                 16 1482 16 2710 4 2476 36 1632
29 1361803 ASHISH KUMAR                             18 1259 16 2710 0 2751 34 1671
30 1402919 RITICK ROUSHAN                           12 1871 16 2710 6 2274 34 1671
31 1334618 JATIN                                    12 1871 16 2710 4 2476 32 1704
32 1333293 AKARSH REDDY.T                           8 2382 20 2366 4 2476 32 1704
33 1336073 PRITTESH SINGH                           8 2382 20 2366 0 2751 28 1759
34 1340963 AAKANSHA KUMARI                          10 2049 18 2494 0 2751 28 1759
35 1370901 MOHIT YADAV                              12 1871 16 2710 0 2751 28 1759
36 1338280 CHARITRA                                 4 2821 20 2366 4 2476 28 1759
37 1374189 CHIRAG VASHISHT                          2 2921 20 2366 4 2476 26 1788
38 1324379 ROHAN KUMAR JHA                          4 2821 16 2710 4 2476 24 1812
39 1371780 PANKHUR NEGI                             -4 2989 22 2155 4 2476 22 1829
40 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA                       6 2559 16 2710 0 2751 22 1829
41 1356930 ISHAAN KANDPAL                           4 2821 16 2710 0 2751 20 1842
42 1355071 KSHITIZE MANGLA                          8 2382 12 2917 0 2751 20 1842
43 1388162 PRANAV DIKSHITH                          6 2559 6 2989 2 2626 14 1862
44 1429093 AYUSH THAKUR                             0 2964 2 2997 4 2476 6 1872