(MAIN) XI IIT IC ON 25.06.2018 RESULT (ATTENDED :225)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT IC ON 25.06.2018 RESULT  (ATTENDED :225)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1189660 NISHKARSH LUTHRA         105 1 100 2 80 9 285 1
2 1456900 NEIELOTPAL RAO           75 7 100 2 65 32 240 3
3 1462449 TUSHAR JAIN              62 26 90 4 59 50 211 8
4 1458886 YASH BHARTARI            70 12 85 5 38 123 193 17
5 1111004 RASHIK RAJ 52   98   43   193 17
6 1515508 ADITI PATHAK             58 28 61 25 72 20 191 18
7 1462120 PALAK PRATEEK            69 14 53 33 65 32 187 20
8 1508618 SAVIGYA GARG             62 26 64 21 57 56 183 26
9 1467085 ADITYA RAJ SINGH         34 77 45 43 81 7 160 37
10 1462461 DEV TYAGI                60 27 28 84 67 28 155 41
11 1111002 SACHI SINGH 66   43   34   143 50
12 1514904 VAIBHAV SINGH 34   48   57   139 52
13 1458389 ANURAG TAKALKAR          40 67 35 62 57 56 132 57
14 1462462 PRIYA AGRAWAL            36 74 44 46 49 85 129 58
15 1519878 ANKIT KUMAR              50 44 0 174 64 36 114 70
16 1111003 KISLAY KRISHNA 61   12   36   109 81
17 1111001 KAWISH RAJ 32   45   31   108 82
18 1458622 SURABHI KUMARI           29 89 25 94 32 146 86 108
19 1457478 KRISHNA SOMESH DAHALE    33 79 12 128 38 123 83 113
20 1489066 AYUSH KUMAR SINGH 49   26   8   83 113
21 1459525 ADITYA BISHT             26 98 1 168 34 137 61 147
22 1474568 RAHUL -1   42   20   61 147
23 1514399 ANSHU PRIYA 10   11   30   51 155
24 1488748 AARYAN -1   40   7   46 163
25 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH      7 153 4 162 34 137 45 164
26 1342109 AYUSH SINGH -1   19   -4   14 200