XI_IC - 1 RESULT (EXAM DATE : 21.05.2018)

NARAYANA IIT / NEET ACADEMY - DWARKA - 11
XI_IC - 1 RESULT   (EXAM DATE : 21.05.2018)
SL_NO ROLL NAME PHY        120 CHE        120 MATH        120 Total          360
1 1517017 SHASHWAT TIWARI 68 69 99 236
2 2222005 KUSHI SHAY 68 96 72 236
3 1495891 SAARTH KAUL 52 56 101 209
4 2222001 TANYA GUPTA 60 76 73 209
5 1463052 LAKSHYA VEDIK. 65 67 70 202
6 1497739 HARDIK AGGARWAL 44 53 90 187
7 1467135 YUKTI DAHIYA 37 79 69 185
8 1509858 VINAYAK BHATT. 50 61 65 176
9 1486037 SAMARTH MUNZNI. 47 67 57 171
10 1516543 ANANNYA CHATTARAJ. 68 43 58 169
11 1509404 RAGHAV KUMAR 41 60 63 164
12 1516257 GAUTAM JOSHI. 29 59 74 162
13 1486418 BHASKAR ANAND. 40 54 62 156
14 1519411 KALYANI BHATNAGAR. 45 55 55 155
15 1471395 ROHIT 40 45 65 150
16 1510374 SANATH SIDHAR. 41 43 60 144
17 1507447 KOMAL SAHOO 43 22 78 143
18 1529969 ASHUTOSH GIRI 64 23 55 142
19 1522292 AGRIMA SAXENA. 44 56 41 141
20 1493452 GARVIT MATHUR. 31 50 53 134
21 1517113 NAVYA.S.RAJ. 23 36 60 119
22 1460065 KONDAPALLI AMOGH SRIVATHSA. 37 23 57 117
23 1516396 ARYAN PRIYADARSHI. 28 24 62 114
24 1471634 VINEET KAUL 21 53 37 111
25 2222004 ABHILASHA SINGH 44 19 48 111
26 1516268 TANAY GUPTA. 30 38 41 109
27 1462238 RAJAT PANDE. 34 26 47 107
28 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI. 30 25 45 100
29 1509843 NAMIT DAYAL 42 33 22 97
30 1512708 ANSHIT GULERIA 29 40 25 94
31 2222002 NISARG KUMAR 20 45 29 94
32 1520443 SHIVAM KUMAR 40 25 20 85
33 2222003 PRATHAM MATHUR 37 9 36 82
34 1515553 HAANA KUMAR. 20 27 30 77
35 1471893 HARDIK JAIN 35 10 5 50
36 1541370 AYUSH RANJAN. 24 6 17 47