VII FOUNDATION - 29.04.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 11
VII FOUNDATION  - 29.04.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME PHY-A        32 PHY-B        12 CHE-A       32 CHE-B        12 MATH-A   60 MATH-B    36 BIO-A        32 BIO-B       12 MAT        32 TOTAL    260
1 1511498 HARSH KUMAR JHA 32 12 13 -4 47 14 12 12 32 170
2 7777011 MANIKESH RANJAN SINHA 32 4 17 12 26 12 17 12 32 164
3 1462454 UJWAL SAI 28 6 19 12 37 4 17 4 27 154
4 7777004 SAMRATH BHATT 27 4 17 4 30 12 17 12 27 150
5 7777012 AAYUSH RAWAT 27 12 7 -4 36 14 17 12 27 148
6 1480867 SMRIDHI JOON 32 -2 5 4 33 18 12 12 32 146
7 7777010 KASHISH YADAV 32 12 -3 4 35 12 17 12 22 143
8 1469444 SHAURYA BHANDARI 32 0 5 0 31 12 13 12 32 137
9 7777008 DHRUV SRIVASTAV 32 4 13 4 36 0 17 4 27 137
10 7777013 KREETIJAYA 32 12 8 4 19 -2 17 12 32 134
11 7777007 RUPAKSHI SAINI 22 4 17 4 15 4 17 12 22 117
12 1469442 SUYASH CHANDANI 27 -2 8 4 41 0 7 4 27 116
13 7777001 AKSHAY 19 -2 10 4 24 -2 17 12 27 109
14 7777003 MAJID RASOOL 27 4 12 4 20 4 12 12 0 95
15 7777006 YASH RAJ 17 12 19 4 23 -2 -3 4 14 88
16 7777009 RANJAN KUMAR 22 4 7 4 5 20 7 -4 22 87
17 7777002 PRANSHU PATHAK 27 -4 7 12 0 12 7 -4 22 79
18 7777005 MANISHANKAR MISHRA 22 4 12 12 -5 4 22 -4 2 69