VI FOUNDATION - 13.05.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 11
VI FOUNDATION  - 13.05.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME PHY        44 CHE        44 BIO        44 MATH       96 MAT        32 TOTAL    260
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 28 16 34 73 22 173
2 6666002 ISHAAN PRIYADARSHI 36 26 39 19 22 142
3 1459232 SAMYAK KUMAR SINGH 11 22 32 25 19 109
4 1461295 PTRUSH KUMAR JHA 21 -7 31 32 27 104
5 1474149 BHAWYA 12 3 26 38 17 96
6 1460364 RAKSHIT YADAV 29 3 19 6 27 84
7 1507407 ABIHSHEK 29 -4 26 -4 18 65
8 1487928 PRANAMYA CHANDRA 3 10 23 15 12 63
9 1483575 KUSHI 16 11 16 4 14 61
10 6666003 SANYAM MUKESH 24 6 16 7 7 60
11 6666006 ANGEL SOUMYA 4 8 27 13 7 59
12 6666005 APARAJITA MISHRA 5 5 17 -4 7 30
13 6666004 YASH RAJ 18 -11 10 9 -1 25
14 1457780 ISHIKA SINGH 6 -2 -6 25 -1 22
15 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA -7 3 13 -22 17 4
16 6666001 MAAHIN SINGH -12 0 5 -3 7 -3