TEST TYPE-ADV)-XII-STU-IIT-IC-SPARK,TEST DATE-21-05-2018 (TOTAL ATTENCANCE-150)

TEST TYPE-ADV)-XII-STU-IIT-IC-SPARK,TEST DATE-21-05-2018 (TOTAL ATTENCANCE-150)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
pr CHE

(60)
CR TOTAL

(180)
AIR
1 1366417 HARSH 35 11 15 19 20 21 70 13
2 1433264 SHUBHAM SINGH 23 23 15 19 19 22 57 18
3 1383048 PRATYUSH ARYAN 24 21 12 24 17 25 53 21
4 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA 27 17 6 38 17 25 50 25
5 1329033 SAHIL HARJAI 17 29 15 19 11 32 43 28
6 1354131 SAKSHI KUMARI 12 36 8 36 23 16 43 28
7 1400354 ROHIT YADAV 10 40 2 43 26 11 38 33
8 1437281 NAVNEET KUMAR 10 40 18 11 10 33 38 33
9 1342047 ANVAY RAJ 20 26 10 32 4 43 34 35
10 1401246 DRRUV UPADHYAY 3 45 10 32 21 19 34 35
11 1438261 SHIVAM JHA 16 31 8 36 8 38 32 36
12 1370999 VEDANSHI SAINI 15 33 11 27 5 41 31 37
13 1408575 AARUSHI BISWAS 12 36 10 32 8 38 30 38
14 1330937 ADITI SINGH 10 40 5 39 13 29 28 39
15 1355767 ARYAN 13 34 15 19 -1 45 27 40
16 1330933 KARTHIK NAMBIAR 7 42 -2 45 20 21 25 41
17 1330472 SAJAL SINGHAL 5 44 6 38 12 31 23 43
18 1340629 PRONOY RANJAN 7 42 1 44 7 39 15 45
19 1370872 PRATEEK BHARDWAJ 5 44 8 36 2 44 15 45