SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 30.04.2018 RESULT ( ATTENDED : 1566)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 30.04.2018 RESULT ( ATTENDED : 1566)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1425762 SATYAM                       39 50 45 6 39 24 123 7
2 1344763 SAKSHAM SONI                 36 76 30 146 18 1017 84 126
3 1324394 RITIK RAJ                    27 254 30 146 27 264 84 126
4 1324379 ROHAN KUMAR JHA              18 749 21 643 21 710 60 581
5 1388162 PRANAV DIKSHITH              12 1214 21 643 21 710 54 823
6 1378493 BHANU PRATAP SINGH           15 969 18 1005 21 710 54 823
7 1338092 YASHASVA LONKAR              15 969 18 1005 21 710 54 823
8 1383843 ANANT                        12 1214 21 643 21 710 54 823
9 1361803 ASHISH KUMAR                 15 969 15 1309 21 710 51 965
10 1490446 ARYAN ANAND                  18 749 12 1484 21 710 51 965
11 1389924 RAHUL VYAS                   12 1214 24 393 15 1319 51 965
12 1374189 CHIRAG VASHISHT              12 1214 18 1005 18 1017 48 1108
13 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH          6 1489 27 233 15 1319 48 1108
14 1344781 TUSHAR KHANDURI              18 749 15 1309 15 1319 48 1108
15 1376994 VAISHNAVI SINGH              12 1214 12 1484 24 436 48 1108
16 1340963 AAKANSHA KUMARI              9 1381 18 1005 21 710 48 1108
17 1380934 SHUBHAM KUMAR                15 969 18 1005 15 1319 48 1108
18 1336073 PRITTESH SINGH               9 1381 15 1309 24 436 48 1108
19 1333216 SUJYOTI JHA                  12 1214 18 1005 15 1319 45 1216
20 1380856 JATIN CHAUHAN                12 1214 15 1309 18 1017 45 1216
21 1337305 NIKITA SINGH                 12 1214 18 1005 15 1319 45 1216
22 1349747 SAM SONDHI                   6 1489 21 643 18 1017 45 1216
23 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA           18 749 12 1484 15 1319 45 1216
24 1355071 KSHITIZE MANGLA              12 1214 12 1484 18 1017 42 1321
25 1372298 SURAJ SINGH                  15 969 12 1484 15 1319 42 1321
26 1370901 MOHIT YADAV                  9 1381 15 1309 18 1017 42 1321
27 1333293 AKARSH REDDY.T               12 1214 12 1484 15 1319 39 1415
28 1379750 ARYAN GAUTAM                 9 1381 15 1309 15 1319 39 1415
29 1402919 RITICK ROUSHAN               9 1381 15 1309 12 1492 36 1471
30 1380321 KANCHAN CHOWDHARY            18 749 6 1566 12 1492 36 1471
31 1356930 ISHAAN KANDPAL               15 969 9 1546 12 1492 36 1471
32 1371780 PANKHUR NEGI                 9 1381 15 1309 9 1553 33 1514
33 1376925 ASHISH MAURYA                6 1489 9 1546 18 1017 33 1514
34 1334618 JATIN                        9 1381 18 1005 6 1566 33 1514
35 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH       0 1566 21 643 12 1492 33 1514
36 1350304 PRIYANSH KUMAR               12 1214 9 1546 9 1553 30 1545