SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 26.05.2018 RESULT ( ATTENDED : 2097)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 26.05.2018 RESULT ( ATTENDED : 2097)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1425762 SATYAM                       30 33 42 138 55 27 127 14
2 1344763 SAKSHAM SONI                 32 24 36 359 45 187 113 54
3 1434557 RITEK SAXENA                 25 85 41 169 40 334 106 89
4 1324394 RITIK RAJ                    15 495 44 95 44 217 103 119
5 1383843 ANANT                        7 1568 40 199 37 449 84 392
6 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH          8 1460 36 359 33 634 77 552
7 1330998 ASHWANI TANWAR               7 1568 25 1236 40 334 72 694
8 1392384 KESHAV KUMAR                 8 1460 37 321 18 1421 63 997
9 1380321 KANCHAN CHOWDHARY            6 1756 24 1374 29 812 59 1152
10 1371764 RAHUL YADAV                  5 1834 32 598 20 1300 57 1234
11 1337305 NIKITA SINGH                 4 1986 26 1123 26 979 56 1281
12 1333293 AKARSH REDDY.T               6 1756 34 459 16 1518 56 1281
13 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH       6 1756 29 814 21 1242 56 1281
14 1361803 ASHISH KUMAR                 7 1568 30 737 15 1575 52 1435
15 1402919 RITICK ROUSHAN               11 954 29 814 12 1760 52 1435
16 1490446 ARYAN ANAND                  10 1126 32 598 10 1887 52 1435
17 1380934 SHUBHAM KUMAR                -1 2095 26 1123 26 979 51 1470
18 1379750 ARYAN GAUTAM                 8 1460 24 1374 17 1471 49 1551
19 1372298 SURAJ SINGH                  10 1126 26 1123 12 1760 48 1599
20 1349747 SAM SONDHI                   12 830 23 1492 11 1808 46 1663
21 1344781 TUSHAR KHANDURI              1 2089 35 404 8 1982 44 1734
22 1353070 DEVANSHU RAJPUT              10 1126 23 1492 10 1887 43 1779
23 1389924 RAHUL VYAS                   12 830 27 1008 4 2074 43 1779
24 1010441 PRINCE SINGH                 5 1834 21 1744 15 1575 41 1850
25 1374189 CHIRAG VASHISHT              4 1986 28 918 8 1982 40 1879
26 1374808 HARSHITA                     8 1460 18 2034 14 1655 40 1879
27 1376994 VAISHNAVI SINGH              2 2075 26 1123 12 1760 40 1879
28 1383108 ANEESH YADAV                 8 1460 26 1123 5 2057 39 1902
29 1350304 PRIYANSH KUMAR               8 1460 18 2034 12 1760 38 1937
30 1371780 PANKHUR NEGI                 8 1460 18 2034 12 1760 38 1937
31 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA           8 1460 24 1374 6 2037 38 1937
32 1220144 ANKIT MISHRA                 8 1460 19 1944 10 1887 37 1959
33 1388162 PRANAV DIKSHITH              4 1986 22 1660 11 1808 37 1959
34 1324379 ROHAN KUMAR JHA              12 830 20 1883 3 2083 35 2001
35 1354253 RUSHIL KUMAR                 11 954 15 2092 8 1982 34 2020
36 1333216 SUJYOTI JHA                  4 1986 18 2034 11 1808 33 2032
37 1338280 CHARITRA                     6 1756 20 1883 6 2037 32 2047
38 1429093 AYUSH THAKUR                 10 1126 17 2056 4 2074 31 2059
39 1378493 BHANU PRATAP SINGH           4 1986 27 1008 0 2094 31 2059
40 1334618 JATIN                        3 2033 19 1944 9 1923 31 2059
41 1373353 HRITIK KUMAR                 3 2033 22 1660 5 2057 30 2068
42 1338092 YASHASVA LONKAR              4 1986 16 2088 8 1982 28 2081
43 1376925 ASHISH MAURYA                6 1756 14 2096 8 1982 28 2081
44 1340963 AAKANSHA KUMARI              3 2033 23 1492 2 2091 28 2081
45 1356930 ISHAAN KANDPAL               1 2089 17 2056 10 1887 28 2081
46 1370901 MOHIT YADAV                  1 2089 27 1008 -1 2097 27 2088
47 1355071 KSHITIZE MANGLA              2 2075 23 1492 2 2091 27 2088
48 1381079 ABHISHEK SHARMA              3 2033 20 1883 3 2083 26 2091
49 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI       4 1986 18 2034 2 2091 24 2093
50 1336073 PRITTESH SINGH               3 2033 14 2096 3 2083 20 2097
51 1389644 ANURANJAN KESHAV             0 2093 17 2056 3 2083 20 2097