SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 14.05.2018 RESULT ( ATTENDED : 1065)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 14.05.2018 RESULT ( ATTENDED : 1065)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (66) M-RANK PHY   (66) P-RANK CHE    (66) C-RANK TOT (198) T-RANK
1 1425762 SATYAM                  32 37 30 58 35 62 97 22
2 1344763 SAKSHAM SONI            32 37 22 165 24 220 78 77
3 1434557 RITEK SAXENA            14 473 19 237 22 277 55 251
4 1330998 ASHWANI TANWAR          16 385 15 362 23 250 54 271
5 1383843 ANANT                   26 91 5 940 21 302 52 303
6 1344781 TUSHAR KHANDURI         18 304 25 118 1 1005 44 412
7 1333293 AKARSH REDDY.T          13 532 18 270 12 629 43 438
8 1340963 AAKANSHA KUMARI         18 304 6 889 14 544 38 555
9 1490446 ARYAN ANAND             15 432 15 362 6 867 36 588
10 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH     17 349 14 411 5 895 36 588
11 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH  3 1009 18 270 14 544 35 607
12 1010441 PRINCE SINGH            12 577 14 411 8 787 34 632
13 1380934 SHUBHAM KUMAR           13 532 17 295 3 965 33 659
14 1354253 RUSHIL KUMAR            13 532 15 362 0 1041 28 768
15 1337305 NIKITA SINGH            10 678 5 940 13 584 28 768
16 1379750 ARYAN GAUTAM            4 940 11 567 13 584 28 768
17 1402919 RITICK ROUSHAN          7 846 11 567 9 751 27 794
18 1336073 PRITTESH SINGH          3 1009 15 362 8 787 26 811
19 1352286 NIDHI                   11 625 4 999 10 709 25 841
20 1349747 SAM SONDHI              8 775 16 322 0 1041 24 867
21 1361803 ASHISH KUMAR            12 577 2 1043 10 709 24 867
22 1374189 CHIRAG VASHISHT         8 775 6 889 9 751 23 887
23 1376994 VAISHNAVI SINGH         4 940 10 630 9 751 23 887
24 1333216 SUJYOTI JHA             5 925 6 889 11 664 22 905
25 1380321 KANCHAN CHOWDHARY       6 897 7 836 9 751 22 905
26 1392384 KESHAV KUMAR            9 734 1 1052 11 664 21 921
27 1355071 KSHITIZE MANGLA         8 775 8 773 4 933 20 937
28 1376925 ASHISH MAURYA           11 625 4 999 4 933 19 947
29 1381079 ABHISHEK SHARMA         6 897 7 836 6 867 19 947
30 1388162 PRANAV DIKSHITH         10 678 15 362 -7 1065 18 964
31 1378493 BHANU PRATAP SINGH      3 1009 10 630 4 933 17 980
32 1372298 SURAJ SINGH             2 1037 7 836 7 829 16 993
33 1370901 MOHIT YADAV             2 1037 8 773 5 895 15 1012
34 1324379 ROHAN KUMAR JHA         11 625 -3 1065 5 895 13 1024
35 1389644 ANURANJAN KESHAV        5 925 8 773 -3 1062 10 1046
36 1353070 DEVANSHU RAJPUT         1 1055 2 1043 7 829 10 1046
37 1338092 YASHASVA LONKAR         1 1055 6 889 2 987 9 1052
38 1371780 PANKHUR NEGI            9 734 -2 1063 2 987 9 1052
39 1334618 JATIN                   -4 1064 2 1043 1 1005 -1 1065