SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 06.05.2018 RESULT ( ATTENDED :2183)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 06.05.2018 RESULT ( ATTENDED :2183)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (160) M-RANK PHY   (160) P-RANK CHE    (160) C-RANK TOT (480) T-RANK
1 1324394 RITIK RAJ                   81 54 48 291 63 103 192 87
2 1344763 SAKSHAM SONI                77 88 38 535 35 720 150 310
3 1330998 ASHWANI TANWAR              63 370 27 1143 60 137 150 310
4 1344781 TUSHAR KHANDURI             63 370 37 574 39 572 139 424
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH         45 1325 37 574 49 289 131 543
6 1383843 ANANT                       41 1571 31 889 48 314 120 711
7 1434557 RITEK SAXENA                62 412 39 492 17 1742 118 751
8 1490446 ARYAN ANAND                 51 956 27 1143 34 779 112 884
9 1010441 PRINCE SINGH                46 1262 43 380 22 1444 111 910
10 1379750 ARYAN GAUTAM                49 1071 30 963 31 932 110 931
11 1380934 SHUBHAM KUMAR               57 629 16 1873 37 650 110 931
12 1389924 RAHUL VYAS                  52 901 33 772 19 1615 104 1071
13 1370901 MOHIT YADAV                 37 1791 20 1638 45 394 102 1130
14 1373353 HRITIK KUMAR                49 1071 30 963 20 1565 99 1221
15 1220144 ANKIT MISHRA                38 1724 33 772 25 1246 96 1301
16 1380321 KANCHAN CHOWDHARY           45 1325 29 1015 13 1936 87 1556
17 1376994 VAISHNAVI SINGH             51 956 10 2099 26 1200 87 1556
18 1324379 ROHAN KUMAR JHA             33 1963 20 1638 32 887 85 1618
19 1337305 NIKITA SINGH                40 1629 19 1682 26 1200 85 1618
20 1353070 DEVANSHU RAJPUT             30 2049 20 1638 32 887 82 1695
21 1380856 JATIN CHAUHAN               43 1449 22 1495 17 1742 82 1695
22 1352286 NIDHI                       45 1325 30 963 6 2136 81 1721
23 1349747 SAM SONDHI                  35 1873 13 1998 33 827 81 1721
24 1383108 ANEESH YADAV                38 1724 25 1271 18 1689 81 1721
25 1402919 RITICK ROUSHAN              31 2031 15 1925 33 827 79 1765
26 1376925 ASHISH MAURYA               36 1830 27 1143 14 1887 77 1804
27 1338092 YASHASVA LONKAR             37 1791 26 1214 12 1972 75 1856
28 1361803 ASHISH KUMAR                46 1262 18 1759 10 2042 74 1871
29 1372298 SURAJ SINGH                 37 1791 21 1556 13 1936 71 1918
30 1333293 AKARSH REDDY.T              33 1963 18 1759 19 1615 70 1932
31 1336073 PRITTESH SINGH              31 2031 20 1638 19 1615 70 1932
32 1381079 ABHISHEK SHARMA             39 1677 14 1968 15 1845 68 1969
33 1371780 PANKHUR NEGI                34 1910 15 1925 19 1615 68 1969
34 1355071 KSHITIZE MANGLA             33 1963 18 1759 16 1797 67 1990
35 1378493 BHANU PRATAP SINGH          45 1325 9 2117 12 1972 66 2002
36 1374189 CHIRAG VASHISHT             31 2031 13 1998 18 1689 62 2058
37 1334618 JATIN                       20 2175 26 1214 13 1936 59 2095
38 1340963 AAKANSHA KUMARI             14 2183 28 1087 16 1797 58 2102
39 1388162 PRANAV DIKSHITH             27 2125 20 1638 10 2042 57 2108
40 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH      19 2181 28 1087 2 2173 49 2155
41 1356930 ISHAAN KANDPAL              23 2164 8 2140 8 2097 39 2177