SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 23.04.2018 RESULT ( ATTENDED : 1343)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 23.04.2018 RESULT ( ATTENDED : 1343)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (61) M-RANK PHY   (61) P-RANK CHE    (61) C-RANK TOT (183) T-RANK
1 1425762 SATYAM                    46 7 41 135 38 24 125 10
2 1434557 RITEK SAXENA              38 43 38 180 29 196 105 63
3 1324394 RITIK RAJ                 17 775 42 116 35 55 94 139
4 1383843 ANANT                     20 593 38 180 18 922 76 363
5 1490446 ARYAN ANAND               9 1271 38 180 25 378 72 441
6 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH    13 1071 50 31 9 1332 72 441
7 1324379 ROHAN KUMAR JHA           15 913 28 460 23 510 66 564
8 1380934 SHUBHAM KUMAR             18 696 24 602 22 574 64 605
9 1330998 ASHWANI TANWAR            23 414 18 836 22 574 63 629
10 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH       22 464 17 890 20 746 59 719
11 1379750 ARYAN GAUTAM              25 313 13 1061 20 746 58 742
12 1349747 SAM SONDHI                17 775 21 713 19 840 57 770
13 1378493 BHANU PRATAP SINGH        22 464 9 1191 26 331 57 770
14 1372298 SURAJ SINGH               16 843 20 752 17 1003 53 872
15 1354253 RUSHIL KUMAR              14 995 23 637 15 1140 52 896
16 1344781 TUSHAR KHANDURI           19 644 23 637 10 1320 52 896
17 1402919 RITICK ROUSHAN            20 593 21 713 11 1305 52 896
18 1334618 JATIN                     19 644 18 836 13 1250 50 941
19 1383108 ANEESH YADAV              17 775 17 890 14 1191 48 1002
20 1333293 AKARSH REDDY.T            20 593 11 1132 16 1087 47 1034
21 1336073 PRITTESH SINGH            11 1190 20 752 16 1087 47 1034
22 1376925 ASHISH MAURYA             16 843 14 1017 15 1140 45 1077
23 1355071 KSHITIZE MANGLA           19 644 15 970 11 1305 45 1077
24 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA        11 1190 20 752 13 1250 44 1105
25 1220144 ANKIT MISHRA              12 1127 15 970 17 1003 44 1105
26 1380321 KANCHAN CHOWDHARY         14 995 10 1158 18 922 42 1150
27 1010441 PRINCE SINGH              7 1318 19 795 15 1140 41 1168
28 1340963 AAKANSHA KUMARI           13 1071 1 1329 26 331 40 1196
29 1381079 ABHISHEK SHARMA           10 1235 14 1017 16 1087 40 1196
30 1376994 VAISHNAVI SINGH           16 843 6 1266 16 1087 38 1229
31 1371780 PANKHUR NEGI              16 843 7 1237 15 1140 38 1229
32 1373353 HRITIK KUMAR              12 1127 13 1061 11 1305 36 1257
33 1388162 PRANAV DIKSHITH           9 1271 17 890 10 1320 36 1257
34 1361803 ASHISH KUMAR              12 1127 11 1132 13 1250 36 1257
35 1380856 JATIN CHAUHAN             6 1330 14 1017 16 1087 36 1257
36 1350304 PRIYANSH KUMAR            10 1235 8 1218 18 922 36 1257
37 1333216 SUJYOTI JHA               14 995 5 1287 17 1003 36 1257
38 1370901 MOHIT YADAV               13 1071 7 1237 15 1140 35 1265
39 1374189 CHIRAG VASHISHT           15 913 5 1287 13 1250 33 1287
40 1352286 NIDHI                     0 1343 16 936 10 1320 26 1331
41 1338280 CHARITRA                  8 1299 3 1317 13 1250 24 1336