SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 21.04.2018 RESULT ( ATTENDED : 2382)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 21.04.2018 RESULT ( ATTENDED : 2382)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (61) M-RANK PHY   (61) P-RANK CHE    (61) C-RANK TOT (183) T-RANK
1 1425762 SATYAM                    58 24 45 25 30 106 133 22
2 1344763 SAKSHAM SONI              52 129 22 365 37 49 111 82
3 1434557 RITEK SAXENA              46 354 34 119 17 416 97 143
4 1383843 ANANT                     45 408 17 624 21 273 83 258
5 1324394 RITIK RAJ                 49 217 24 295 10 860 83 258
6 1371764 RAHUL YADAV               37 914 23 327 19 337 79 316
7 1380321 KANCHAN CHOWDHARY         45 408 7 1713 19 337 71 500
8 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH       33 1199 23 327 11 771 67 595
9 1379750 ARYAN GAUTAM              43 525 22 365 1 1932 66 629
10 1333216 SUJYOTI JHA               38 836 5 1977 19 337 62 754
11 1010441 PRINCE SINGH              35 1057 15 785 12 692 62 754
12 1372298 SURAJ SINGH               40 695 9 1452 12 692 61 792
13 1402919 RITICK ROUSHAN            25 1825 21 401 15 510 61 792
14 1389924 RAHUL VYAS                36 978 9 1452 15 510 60 817
15 1344781 TUSHAR KHANDURI           47 313 9 1452 3 1709 59 862
16 1361803 ASHISH KUMAR              33 1199 11 1202 15 510 59 862
17 1380934 SHUBHAM KUMAR             33 1199 11 1202 14 562 58 897
18 1376994 VAISHNAVI SINGH           25 1825 19 496 9 950 53 1106
19 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH    16 2343 32 145 5 1413 53 1106
20 1330998 ASHWANI TANWAR            32 1270 15 785 3 1709 50 1243
21 1324379 ROHAN KUMAR JHA           23 1965 4 2095 20 297 47 1379
22 1350304 PRIYANSH KUMAR            29 1519 14 873 2 1811 45 1479
23 1381079 ABHISHEK SHARMA           25 1825 14 873 6 1297 45 1479
24 1349747 SAM SONDHI                31 1363 15 785 -1 2159 45 1479
25 1371780 PANKHUR NEGI              16 2343 20 449 6 1297 42 1625
26 1338092 YASHASVA LONKAR           21 2101 3 2212 18 372 42 1625
27 1355071 KSHITIZE MANGLA           24 1905 6 1872 11 771 41 1661
28 1373353 HRITIK KUMAR              21 2101 12 1085 7 1169 40 1705
29 1354253 RUSHIL KUMAR              24 1905 8 1575 6 1297 38 1808
30 1333293 AKARSH REDDY.T            24 1905 9 1452 3 1709 36 1888
31 1383108 ANEESH YADAV              21 2101 10 1325 5 1413 36 1888
32 1490446 ARYAN ANAND               20 2143 4 2095 10 860 34 1983
33 1340963 AAKANSHA KUMARI           28 1589 13 981 -7 2354 34 1983
34 1336073 PRITTESH SINGH            22 2045 6 1872 4 1527 32 2058
35 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA        16 2343 7 1713 8 1053 31 2087
36 1334618 JATIN                     22 2045 2 2270 7 1169 31 2087
37 1370901 MOHIT YADAV               27 1681 11 1202 -8 2368 30 2122
38 1388162 PRANAV DIKSHITH           16 2343 8 1575 5 1413 29 2155
39 1353070 DEVANSHU RAJPUT           19 2212 6 1872 3 1709 28 2191
40 1376925 ASHISH MAURYA             16 2343 8 1575 3 1709 27 2212
41 1334753 LAKSHAY GAUR              16 2343 6 1872 3 1709 25 2267
42 1338280 CHARITRA                  16 2343 6 1872 0 2093 22 2319
43 1352286 NIDHI                     19 2212 1 2321 0 2093 20 2344
44 1378493 BHANU PRATAP SINGH        12 2374 0 2338 -1 2159 11 2378