SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 16.04.2018 RESULT ( ATTENDED : 1129)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 16.04.2018 RESULT ( ATTENDED : 1129)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1324394 RITIK RAJ                    45 108 45 70 20 256 110 83
2 1383843 ANANT                        32 391 42 121 12 714 86 272
3 1371764 RAHUL YADAV                  32 391 45 70 4 1094 81 357
4 1344781 TUSHAR KHANDURI              32 391 32 405 15 497 79 376
5 1330998 ASHWANI TANWAR               42 149 21 939 13 654 76 421
6 1340963 AAKANSHA KUMARI              36 277 20 982 16 454 72 492
7 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH          33 362 39 177 -1 1128 71 518
8 1380856 JATIN CHAUHAN                35 307 28 593 7 1009 70 533
9 1380934 SHUBHAM KUMAR                29 490 23 835 13 654 65 626
10 1379750 ARYAN GAUTAM                 25 618 28 593 11 776 64 649
11 1361803 ASHISH KUMAR                 17 887 29 539 11 776 57 798
12 1353070 DEVANSHU RAJPUT              15 947 26 684 15 497 56 828
13 1370901 MOHIT YADAV                  27 558 20 982 9 897 56 828
14 1376994 VAISHNAVI SINGH              12 1026 30 490 13 654 55 848
15 1371780 PANKHUR NEGI                 10 1085 33 371 11 776 54 867
16 1372298 SURAJ SINGH                  22 719 26 684 6 1062 54 867
17 1333216 SUJYOTI JHA                  10 1085 29 539 14 575 53 887
18 1490446 ARYAN ANAND                  13 1011 39 177 -1 1128 51 925
19 1333293 AKARSH REDDY.T               13 1011 25 743 13 654 51 925
20 1352286 NIDHI                        22 719 29 539 0 1126 51 925
21 1355071 KSHITIZE MANGLA              5 1128 28 593 17 394 50 939
22 1388162 PRANAV DIKSHITH              10 1085 36 255 3 1113 49 955
23 1402919 RITICK ROUSHAN               19 809 13 1120 17 394 49 955
24 1338092 YASHASVA LONKAR              10 1085 29 539 10 840 49 955
25 1378493 BHANU PRATAP SINGH           19 809 12 1127 17 394 48 973
26 1336073 PRITTESH SINGH               11 1066 21 939 15 497 47 993
27 1381079 ABHISHEK SHARMA              22 719 18 1047 7 1009 47 993
28 1380321 KANCHAN CHOWDHARY            23 681 17 1077 7 1009 47 993
29 1220144 ANKIT MISHRA                 18 850 17 1077 11 776 46 1007
30 1334618 JATIN                        22 719 13 1120 9 897 44 1032
31 1349747 SAM SONDHI                   9 1095 19 1008 16 454 44 1032
32 1010441 PRINCE SINGH                 17 887 10 1129 15 497 42 1061
33 1338280 CHARITRA                     11 1066 17 1077 13 654 41 1070
34 1383108 ANEESH YADAV                 12 1026 18 1047 11 776 41 1070
35 1373353 HRITIK KUMAR                 11 1066 18 1047 11 776 40 1084
36 1374189 CHIRAG VASHISHT              7 1117 15 1099 16 454 38 1096
37 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA           11 1066 22 899 3 1113 36 1110
38 1354253 RUSHIL KUMAR                 6 1125 18 1047 11 776 35 1116
39 1356930 ISHAAN KANDPAL               7 1117 18 1047 6 1062 31 1120
40 1376925 ASHISH MAURYA                11 1066 13 1120 6 1062 30 1121
41 1389644 ANURANJAN KESHAV             7 1117 14 1113 7 1009 28 1125