SR-IZ (INCOMING) ADV) TEST ON 09.04.2018 RESULT ( ATTENDED : 1095)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV) TEST  ON 09.04.2018 RESULT ( ATTENDED : 1095)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH       18 159 30 157 6 645 54 160
2 1383843 ANANT                     12 372 28 199 14 206 54 160
3 1324394 RITIK RAJ                 0 997 34 104 18 116 52 184
4 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH    0 997 44 31 6 645 50 211
5 1434557 RITEK SAXENA              22 89 24 300 2 905 48 237
6 1380934 SHUBHAM KUMAR             16 210 16 604 14 206 46 258
7 1344781 TUSHAR KHANDURI           8 619 18 488 10 374 36 453
8 1372298 SURAJ SINGH               14 276 16 604 6 645 36 453
9 1336073 PRITTESH SINGH            8 619 18 488 8 526 34 504
10 1361803 ASHISH KUMAR              10 480 20 425 4 809 34 504
11 1383108 ANEESH YADAV              16 210 0 1089 12 305 28 668
12 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA        4 837 16 604 8 526 28 668
13 1338092 YASHASVA LONKAR           4 837 16 604 8 526 28 668
14 1381079 ABHISHEK SHARMA           2 921 20 425 4 809 26 711
15 1355071 KSHITIZE MANGLA           8 619 16 604 2 905 26 711
16 1350304 PRIYANSH KUMAR            2 921 10 888 12 305 24 763
17 1333293 AKARSH REDDY.T            2 921 16 604 6 645 24 763
18 1379750 ARYAN GAUTAM              -6 1077 18 488 12 305 24 763
19 1333216 SUJYOTI JHA               6 712 6 1030 12 305 24 763
20 1373353 HRITIK KUMAR              6 712 12 831 4 809 22 823
21 1371780 PANKHUR NEGI              0 997 22 349 -2 1034 20 883
22 1352286 NIDHI                     6 712 10 888 4 809 20 883
23 1376925 ASHISH MAURYA             8 619 12 831 0 987 20 883
24 1490446 ARYAN ANAND               2 921 8 981 8 526 18 921
25 1349747 SAM SONDHI                6 712 12 831 0 987 18 921
26 1380321 KANCHAN CHOWDHARY         2 921 10 888 6 645 18 921
27 1337305 NIKITA SINGH              12 372 4 1063 2 905 18 921
28 1338280 CHARITRA                  8 619 8 981 0 987 16 953
29 1353070 DEVANSHU RAJPUT           0 997 8 981 4 809 12 1023
30 1380856 JATIN CHAUHAN             -2 1047 12 831 2 905 12 1023
31 1330998 ASHWANI TANWAR            8 619 -6 1095 6 645 8 1051
32 1010441 PRINCE SINGH              -8 1085 6 1030 2 905 0 1085
33 1356930 ISHAAN KANDPAL            -4 1069 8 981 -4 1062 0 1085
34 1389644 ANURANJAN KESHAV          0 997 4 1063 -6 1078 -2 1089
35 1340963 AAKANSHA KUMARI           0 997 12 831 -16 1095 -4 1093
36 1324379 ROHAN KUMAR JHA           -14 1095 2 1083 -14 1094 -26 1095