SR-IZ (INCOMING) ADV) TEST ON 02.04.2018 RESULT ( ATTENDED : 1414)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-IZ (INCOMING) ADV) TEST  ON 02.04.2018 RESULT ( ATTENDED : 1414)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1324394 RITIK RAJ               37 212 33 89 24 113 94 65
2 1361803 ASHISH KUMAR            34 305 12 933 17 335 63 447
3 1380934 SHUBHAM KUMAR           27 576 20 464 9 1035 56 613
4 1350304 PRIYANSH KUMAR          21 837 12 933 22 158 55 643
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH     26 626 19 515 7 1187 52 706
6 1010441 PRINCE SINGH            23 743 8 1179 20 208 51 730
7 1383843 ANANT                   15 1039 23 348 11 821 49 779
8 1372298 SURAJ SINGH             27 576 12 933 8 1122 47 830
9 1333293 AKARSH REDDY.T          18 932 11 984 17 335 46 865
10 1374189 CHIRAG VASHISHT         18 932 16 692 9 1035 43 928
11 1344781 TUSHAR KHANDURI         20 866 12 933 10 943 42 949
12 1378493 BHANU PRATAP SINGH      12 1128 13 849 15 472 40 998
13 1352286 NIDHI                   11 1158 13 849 15 472 39 1018
14 1330998 ASHWANI TANWAR          23 743 2 1333 12 716 37 1055
15 1379750 ARYAN GAUTAM            19 903 16 692 1 1394 36 1072
16 1380321 KANCHAN CHOWDHARY       25 665 5 1289 5 1274 35 1094
17 1370901 MOHIT YADAV             20 866 5 1289 8 1122 33 1127
18 1220144 ANKIT MISHRA            14 1076 10 1049 9 1035 33 1127
19 1349747 SAM SONDHI              5 1274 19 515 7 1187 31 1162
20 1337305 NIKITA SINGH            11 1158 11 984 7 1187 29 1196
21 1389924 RAHUL VYAS              7 1236 17 635 4 1330 28 1215
22 1324379 ROHAN KUMAR JHA         10 1185 6 1269 11 821 27 1227
23 1340963 AAKANSHA KUMARI         4 1293 11 984 11 821 26 1235
24 1355071 KSHITIZE MANGLA         7 1236 8 1179 10 943 25 1248
25 1334618 JATIN                   12 1128 9 1099 4 1330 25 1248
26 1376925 ASHISH MAURYA           8 1222 11 984 6 1241 25 1248
27 1388162 PRANAV DIKSHITH         5 1274 12 933 7 1187 24 1257
28 1371780 PANKHUR NEGI            3 1299 11 984 10 943 24 1257
29 1381079 ABHISHEK SHARMA         6 1262 10 1049 6 1241 22 1276
30 1333216 SUJYOTI JHA             12 1128 4 1316 5 1274 21 1281
31 1338092 YASHASVA LONKAR         2 1322 8 1179 8 1122 18 1303
32 1336073 PRITTESH SINGH          4 1293 5 1289 9 1035 18 1303
33 1383108 ANEESH YADAV            3 1299 6 1269 7 1187 16 1309
34 1338280 CHARITRA                1 1326 4 1316 4 1330 9 1325