GTA-15 - XII IIT IZ TEST ON 26.04.2018 RESULT (ATTENDED : 1783)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
GTA-15 - XII IIT IZ TEST  ON 26.04.2018 RESULT (ATTENDED : 1783)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (136) M-RANK PHY   (136) P-RANK CHE    (136) C-RANK TOT (408) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA              113 11 128 1 89 59 330 4
2 1178333 AMISH MITTAL              42 959 88 118 70 255 200 294
3 1189095 DEBRAJ GHOSH              47 840 68 340 74 204 189 370
4 1229793 ACHAL KUMAR JHA           61 515 88 118 33 1080 182 423
5 1344763 SAKSHAM SONI              84 138 52 599 44 796 180 439
6 1009312 PANKIL KALRA              46 866 88 118 39 915 173 476
7 1439593 JYOTIRADITYA              57 602 59 468 55 527 171 497
8 1188390 ARUL KUMAR                54 659 41 862 61 389 156 610
9 1187106 KUNAL GUPTA               50 759 50 640 56 507 156 610
10 1189530 HARDIK SINGH              56 626 59 468 40 890 155 627
11 1189124 SOURADIP MANDAL           41 989 55 538 44 796 140 767
12 1204605 RAGHAV GARG               68 368 38 960 22 1385 128 891
13 1428672 NIKHIL KUMAR              38 1074 53 575 34 1056 125 934
14 1184113 VIVEK KHOKAR              63 471 23 1415 38 948 124 947
15 1241264 GARVIT GALGAT             38 1074 45 761 29 1198 112 1064
16 1371764 RAHUL YADAV               24 1378 46 739 37 983 107 1110
17 1189642 KAIMAN YADAV              40 1023 32 1146 31 1145 103 1146
18 1189962 SARTHAK DIMRI             27 1324 39 927 33 1080 99 1186
19 1176720 SUSHANT DEV               39 1043 32 1146 27 1250 98 1196
20 1360164 LALIT NARAYAN             20 1459 41 862 32 1114 93 1234
21 1434163 SUMIT KUMAR R             13 1562 34 1084 42 835 89 1277
22 1199644 YASH KAUSHIK              26 1344 40 897 22 1385 88 1282
23 1179293 SAMRIDHI SHARMA           41 989 22 1439 23 1354 86 1304
24 1280549 ARYAN GUPTA               25 1359 31 1177 25 1296 81 1352
25 1442255 HRIRHIK                   19 1481 23 1415 21 1410 63 1467
26 1308403 KARTIK RAINA              21 1450 18 1542 17 1480 56 1510
27 1443771 NAVPREETI KAUR            8 1626 26 1318 22 1385 56 1510
28 1439637 SUDHANSHU SINGH           30 1256 16 1580 8 1635 54 1523
29 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH    10 1605 37 996 2 1768 49 1554