GTA-13 - XII IIT IZ TEST ON 19.04.2018 RESULT (ATTENDED : 2015)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
GTA-13 - XII IIT IZ TEST  ON 19.04.2018 RESULT (ATTENDED : 2015)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                 114 1 104 10 94 7 312 1
2 1178333 AMISH MITTAL                 49 448 94 40 75 17 218 35
3 1189124 SOURADIP MANDAL              71 100 54 468 48 153 173 154
4 1344763 SAKSHAM SONI                 77 60 68 228 26 654 171 166
5 1189095 DEBRAJ GHOSH                 38 762 73 174 37 338 148 295
6 1188390 ARUL KUMAR                   49 448 61 326 34 413 144 334
7 1199644 YASH KAUSHIK                 34 916 69 210 33 427 136 400
8 1187106 KUNAL GUPTA                  41 665 51 527 37 338 129 453
9 1280549 ARYAN GUPTA                  44 571 51 527 30 528 125 494
10 1439593 JYOTIRADITYA                 35 878 67 246 22 833 124 500
11 1432632 KAPIL DEV SHARMA             34 916 58 386 31 490 123 509
12 1204605 RAGHAV GARG                  79 51 15 1632 27 618 121 524
13 1241264 GARVIT GALGAT                46 524 55 442 20 926 121 524
14 1201269 ABHISHEKSHARMA               22 1426 47 630 46 177 115 604
15 1195555 ADARSH KUMAR                 45 545 34 980 36 370 115 604
16 1442266 ARJUN LAKHERA                17 1665 59 361 39 285 115 604
17 1189642 KAIMAN YADAV                 34 916 45 680 30 528 109 682
18 1189962 SARTHAK DIMRI                23 1394 57 406 27 618 107 696
19 1371764 RAHUL YADAV                  32 990 59 361 16 1101 107 696
20 1441032 AMBREESH KUMAR RATHORE       30 1070 48 597 28 590 106 719
21 1186804 SANSKAR SOGANI               38 762 25 1233 36 370 99 828
22 1261509 DIKSHANT RAJWAL              44 571 36 920 17 1070 97 857
23 1443771 NAVPREETI KAUR               43 607 35 950 12 1335 90 960
24 1439637 SUDHANSHU SINGH              42 638 27 1189 17 1070 86 1026
25 1179293 SAMRIDHI SHARMA              35 878 26 1217 24 743 85 1038
26 1176720 SUSHANT DEV                  30 1070 19 1424 32 465 81 1086
27 1428672 NIKHIL KUMAR                 44 571 26 1217 10 1414 80 1102
28 1360164 LALIT NARAYAN                29 1115 26 1217 22 833 77 1136
29 1184113 VIVEK KHOKAR                 32 990 33 1016 11 1384 76 1154
30 1445839 MANSI SINGH                  17 1665 35 950 18 1029 70 1221
31 1244218 KUSHAL VIRAJ                 51 388 9 1857 6 1690 66 1274
32 1300170 V KRISHNA CHARTANYA 24 1362 27 1189 3 1827 54 1466
33 1434163 SUMIT KUMAR R                17 1665 13 1669 9 1500 39 1699
34 1420102 VAIBHAVI PATHAK              9 2001 15 1632 6 1690 30 1834