XII CO SPECIAL GTM - 23.03.2018

NARAYANA IIT / NEET ACACDEMY - DWARKA
XII CO SPECIAL GTM - 23.03.2018
SL_NO ROLL_NO NAME PHY      120 RANK CHE      120 RANK MATH     120 RANK Total     360 RANK
1 1190504 AKHIL JAIN. 65 1 47 2 40 2 152 1
2 1442266 ARJUN LAKHERA. 31 5 77 1 26 10 134 2
3 1344763 SAKSHAM SONI. 49 2 24 6 55 1 128 3
4 1432632 KAPIL DEV SHARMA. 42 3 20 8 34 4 96 4
5 1434697 WRONG ROLL 20 10 35 4 32 6 87 5
6 1189530 HARDIK SINGH. 38 4 21 7 27 9 86 6
7 1186542 DKSH BALHARA. 24 8 18 10 34 4 76 7
8 1179293 SAMRIDHI SHARMA. 25 7 9 13 30 7 64 8
9 1371764 RAHUL YADAV. 23 9 2 16 22 11 47 9
10 1420136 KARMBIR. 9 14 -2 18 36 3 43 10
11 1439546 SOUMYA SHOBHANA. 2 16 39 3 2 18 43 11
12 1218235 VISHAL RAJ. 16 11 4 15 20 12 40 12
13 1234815 DEV RISHI. 6 15 20 8 14 13 40 13
14 1201275 PUSHKAR. 1 18 10 12 28 8 39 14
15 1194568 WRONG ROLL 12 13 29 5 -6 19 35 15
16 1447421 NITISH. 14 12 1 17 12 14 27 16
17 1235354 WRONG ROLL 2 16 12 11 12 14 26 17
18 1181297 VANSH MISHRA. 26 6 -4 19 3 17 25 18
19 1233954 SHASHANK KESARWANI. -2 19 9 13 7 16 14 19