TEST TYPE:-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-28-03-2018

TEST TYPE:-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-28-03-2018
S NO ROLL_NO NAME MAT

(40)
Rank PHY

(40)
Rank CHE

(40)
Rank TOTAL

(120)
AIR
1 1489517 NISHANK VADHERA                     11 39 24 7 14 87 49 13
2 1502358 VASHIKA KATYAL                      19 11 14 29 8 144 41 26
3 1501475 SIDDHARTH SINGH                     7 76 7 89 14 87 28 70
4 1485285 DEVANK SAHU                         5 101 5 118 16 73 26 87
5 1502352 ANANYA BHATNAGAR                    1 149 15 25 8 144 24 100
6 1503049 PRACHI POONIA                       2 140 6 105 15 76 23 109
7 1502955 HIMANSHU SOLANKI                    11 39 3 145 9 137 23 109
8 1502468 ANAGHA DARSHAN                      0 175 13 38 8 144 21 119
9 1500669 TABISH RAHMANI                      9 56 6 105 6 154 21 119
10 1493285 GAYAN RAJA                          5 101 7 89 7 149 19 127
11 1490410 AMEYA PANCHPOR                      18 13 0 181 0 192 18 132
12 1503658 DEV GODARA                          0 175 7 89 10 132 17 138
13 1503651 SHIKHAR HARITASH                    0 175 7 89 10 132 17 138
14 1502388 ASHISH KUMAR                        3 126 1 162 10 132 14 158
15 1504168 RIYA AGGARWAL                       10 50 1 162 0 192 11 167
16 1502259 JAIVIR GAHLAWAT                     10 50 0 181 0 192 10 170
17 1504159 VINAY CHHILLAR                      -1 185 -2 184 8 144 5 188