GT-6 (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 22.03.2018 RESULT (ATTENDED :11509)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
GT-6 (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 22.03.2018 RESULT  (ATTENDED :11509)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA             120 42 91 45 102 29 313 18
2 1190504 AKHIL JAIN               101 590 78 126 64 1122 243 259
3 1344763 SAKSHAM SONI             115 165 60 406 55 1818 230 384
4 1443771 NAVPREETI KAUR           73 2212 52 642 43 3179 168 1532
5 1442266 ARJUN LAKHERA            45 5180 67 266 52 2070 164 1653
6 1229793 ACHAL KUMAR JHA          86 1355 27 2966 42 3309 155 1925
7 1443975 SURYA VARDWAN            83 1526 18 5230 50 2312 151 2074
8 1445644 NIDHI MISHRA             47 4859 30 2491 70 764 147 2225
9 1439546 SOUMYA SHOBHANA          47 4859 41 1247 53 1977 141 2457
10 1441032 AMBREESH KUMAR RATHORE   62 3137 34 1959 45 2903 141 2457
11 1174589 SOUMIK LAIK              37 6342 39 1434 63 1192 139 2553
12 1432632 KAPIL DEV SHARMA         68 2609 44 1037 22 7194 134 2781
13 1189530 HARDIK SINGH             54 4019 31 2293 46 2785 131 2916
14 1434181 ABHISHEK JHA             62 3137 35 1837 32 5070 129 3019
15 1371764 RAHUL YADAV              64 2970 30 2491 34 4673 128 3066
16 1428672 NIKHIL KUMAR             42 5594 37 1625 46 2785 125 3212
17 1445839 MANSI SINGH              38 6183 20 4624 63 1192 121 3401
18 1234815 DEV RISHI                52 4227 15 6289 39 3778 106 4265
19 1212254 NISHANT RAJ              53 4133 18 5230 32 5070 103 4446
20 1181711 ANKUSH KHANNA            43 5445 38 1521 16 8552 97 4857
21 1179293 SAMRIDHI SHARMA          33 6961 22 4071 38 3953 93 5186
22 1429130 ADITYA NATH THAKUR       51 4337 28 2802 13 9270 92 5251
23 1305902 TUSHAR THAKUR            28 7760 32 2177 27 6117 87 5618
24 1218235 VISHAL RAJ               33 6961 9 8619 31 5265 73 6758
25 1194561 SUMIT SINGH              15 9846 19 4926 33 4866 67 7271
26 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR      28 7760 9 8619 24 6749 61 7835
27 1243958 ANKHIL MANUKONDA         23 8584 11 7830 22 7194 56 8348
28 1233386 ABHISHEK KUMAR           13 10098 2 11103 41 3434 56 8348
29 1196521 SANKALP GAUR             28 7760 11 7830 14 9037 53 8676
30 1201275 PUSHKAR                  12 10212 10 8281 24 6749 46 9276
31 1221979 PRIYANSH SINGH           20 9086 1 11222 24 6749 45 9361
32 1257236 MANISH KUMAR             16 9689 9 8619 14 9037 39 9887
33 1288598 ASHU                     8 10714 19 4926 11 9697 38 9952
34 1233954 SHASHANK KESARWANI       11 10344 12 7364 13 9270 36 10111
35 1230519 AARYAN                   3 11129 12 7364 11 9697 26 10772
36 1257278 AMAN PRATAP SINGH        -5 11491 4 10662 18 8091 17 11176
37 1361186 PRACHI KASHYAP           -3 11460 2 11103 -7 11492 -8 11505