XII CO SPECIAL GTM1 - 15.02.2018

NARAYANA IIT / NEET ACACDEMY - DWARKA
XII CO SPECIAL GTM1 - 15.02.2018
SL_NO Roll number Name PHY RANK CHE RANK MATH RANK Total Rank
1 1257269 SANYAM AHUJA. 110 2 116 1 96 1 322 1
2 1178333 AMISH MITTAL. 111 1 66 3 52 9 229 2
3 1190504 AKHIL JAIN. 77 5 66 3 83 4 226 3
4 1201269 ABHISHEKSHARMA. 102 3 79 2 38 13 219 4
5 1009312 PANKIL KALRA. 82 4 30 14 86 3 198 5
6 1202859 SANCHIT TRIVEDI. 75 6 58 6 42 12 175 6
7 1189124 SOURADIP MANDAL. 37 13 52 8 83 4 172 7
8 1252584 SIDDHARTH. 63 8 44 11 57 8 164 8
9 1189642 KAIMAN YADAV. 44 11 38 12 70 7 152 9
10 1344763 SAKSHAM SONI. 37 13 23 16 90 2 150 10
11 1204605 RAGHAV GARG. 27 18 38 12 77 6 142 11
12 1186804 SANSKAR SOGANI. 31 15 55 7 52 9 138 12
13 1241264 GARVIT GALGAT. 41 12 45 9 45 11 131 13
14 1445644 NIDHI MISHRA. 28 16 62 5 27 15 117 14
15 1439546 SOUMYA SHOBHANA. 48 10 45 9 23 16 116 15
16 1188862 RAUNAK NEGI. 52 9 21 17 34 14 107 16
17 1174589 SOUMIK LAIK. 64 7 19 18 19 19 102 17
18 1280549 ARYAN GUPTA. 28 16 13 20 21 18 62 18
19 1181711 ANKUSH KHANNA. 20 19 16 19 23 16 59 19
20 1303020 NIKHIL. 3 20 25 15 16 20 44 20