VII FOUNDATION - 21.01.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 11
VII FOUNDATION  - 21.01.2018 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME SCIENCE (80) RANK
1 1343504 AJAY PRASAD 72 9
2 1332868 HARSHAL KUMAR 67 17
3 1338246 RISHAV BHATTACHARYA 67 17
4 1386670 RINAV VAISH 63 27
5 1352317 SHIVANSH SINGH 63 27
6 1364239 TEJAS SRIVASTAVA 62 30
7 1341657 JAIDEEP KUMAR 62 30
8 1363182 KRITI TATRARI 62 30
9 1443934 ANUSHA ANAND 62 30
10 1334890 JAHANVI SENGAR 60 36
11 1340530 SNEHA GUPTA 56 45
12 1348144 SHAMBHAVI 54 47
13 1329007 SAGNIK PAL 50 52
14 1333229 AADITYA MUKU 46 63
15 1436806 MUSKAN JHA 31 75
16 1376965 ADITYA KUMAR 30 76
17 1386661 ADHYA KOUL 29 77