VII FOUNDATION - 14.01.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 11
VII FOUNDATION  - 14.01.2018 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATH (80) RANK
1 1329007 SAGNIK PAL 77 2
2 1332868 HARSHAL KUMAR 64 7
3 1364239 TEJAS SRIVASTAVA 61 8
4 1341657 JAIDEEP KUMAR 60 9
5 1343504 AJAY PRASAD 58 14
6 1376965 ADITYA KUMAR 56 15
7 1352317 SHIVANSH SINGH 51 18
8 1338246 RISHAV BHATTACHARYA 50 19
9 1332329 VISHESH TANWAR 48 20
10 1386670 RINAV VAISH 43 24
11 1443934 ANUSHA ANAND 40 26
12 1333229 AADITYA MUKU 40 26
13 1348144 SHAMBHAVI 27 32
14 1386661 ADHYA KOUL 25 34
15 1334890 JAHANVI SENGAR 22 35
16 1363182 KRITI TATRARI 21 36
17 1436806 MUSKAN JHA 10 37