VI FOUNDATION - 21.01.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 11
VI FOUNDATION  - 21.01.2018 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME SCIENCE (80) RANK
1 1373040 HARSH KUMAR JHA 76 1
2 1330925 RAGHUNANDAN TALLURI 75 2
3 1441034 KASHISH YADAV 72 5
4 1361849 SWARNALI BHATTACHARJEE 71 7
5 1445297 SWETABH ANAND 70 9
6 1387325 VAIBHAV VATSAL 70 9
7 1394575 SHRIYA BHAT 64 14
8 1352751 SHAURYA BHANDARI 63 16
9 1352749 SUYASH BHANDARI 59 23
10 1324398 ANKUSH KUMAR 53 36
11 1416634 KUNWAR SAMARTH BHATT 52 38
12 1351771 KUSHAGRA SINHA 48 40
13 1375808 UJVAL SAI MUNAGALA 47 41
14 1375626 RAHUL YADAV 46 42
15 1338250 MANIKESH RANJAN SINHA 41 46
16 1350941 YASH RAJ 37 48
17 1447376 MAJID RASOOL 35 49
18 1339902 DHRUV SRIVASTAVA 34 50