TEST TYPE-MAINS)-XI-STU-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-29-01-2018 (TOTAL ATTENDANCE -64)

TEST TYPE-MAINS)-XI-STU-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-29-01-2018 (TOTAL ATTENDANCE -64)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1331003 PRANSHU CHANDRA 99 1 68 1 30 18 197 1
2 1385281 HARSH SHARMA 46 14 54 6 90 1 190 2
3 1331061 ANIKET SAMBHER 73 4 54 6 53 9 180 4
4 1420007 VISHAL CHAUDHARY 59 8 61 3 58 8 178 5
5 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA 76 3 40 10 29 20 145 9
6 1366417 HARSH 78 2 13 28 52 11 143 10
7 1383048 PRATYUSH ARYAN 51 12 40 10 50 13 141 12
8 1330472 SAJAL SINGHAL 42 18 33 15 65 5 140 13
9 1370999 VEDANSHI SAINI 38 20 29 18 52 11 119 15
10 1433264 SHUBHAM SINGH 56 9 33 15 26 23 115 17
11 1329033 SAHIL HARJAI 42 18 32 16 33 17 107 18
12 1330953 SOUMYADEEP DAS 60 7 15 25 20 26 95 20
13 1383990 SONA  JAISWAL 52 11 14 27 26 23 92 21
14 1355767 ARYAN 55 10 22 22 8 29 85 22
15 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA 19 27 29 18 26 23 74 23
16 1401246 DRRUV UPADHYAY 34 23 20 24 18 27 72 24
17 1379848 PIYUSH SINGH KAIRA 39 19 22 22 -6 31 55 28
18 1408575 AARUSHI BISWAS 14 29 20 24 20 26 54 29
19 1342047 ANVAY RAJ 22 24 12 30 12 28 46 30
20 1330476 RIYA SINGH 17 28 4 31 -1 30 20 31