TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-IR1-NORTH,TEST DATE-29-01-2018 (TOTAL ATTENDANCE-589 )

TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-IR1-NORTH,TEST DATE-29-01-2018 (TOTAL  ATTENDANCE-589 )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1392893 ROHIT CHAUHAN 24 247 10 199 52 51 86 158
2 1373872 VARNIKA GANDAS 13 299 3 269 52 51 68 209
3 1392904 DIVYA 13 299 3 269 52 51 68 209
4 1442328 ABHISHEK KUMAR MISHRA 11 304 10 199 41 103 62 227
5 1444185 VAIBHAV GUPTA 0 328 0 307 60 24 60 233
6 1446711 AKASH GIRI 7 311 0 307 45 84 52 253
7 1349996 DIVYANSHU SHEKHER -3 332 -11 332 17 234 3 329