TEST TYPE-(MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH ,TEST DATE-29-01-2018 (TOTAL ATTENDANCE-857)

TEST TYPE-(MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH ,TEST DATE-29-01-2018 ( TOTAL ATTENDANCE-857
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MT PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1435179 RISHABH DANGWAL 11 258 29 174 35 138 75 192
2 1438261 SHIVAM JHA 10 267 47 85 16 257 73 193
3 1394488 SONU RAJ 7 289 51 68 14 269 72 198
4 1332029 AMUSHYA SINHA 14 234 45 91 10 291 69 211
5 1332079 JESTO PETER 13 238 28 181 24 211 65 221
6 1354131 SAKSHI KUMARI 9 278 18 224 36 134 63 226
7 1352302 NIKHIL M.V 10 267 15 244 26 194 51 256
8 1330933 KARTHIK NAMBIAR 16 217 2 311 28 181 46 266
9 1393661 SAHIL KUMAR 8 284 31 157 7 309 46 266
10 1379504 SOURABH GODARA 6 296 30 168 7 309 43 275
11 1335237 SHUBHAM KUMAR KAKTWAN 8 284 11 264 24 211 43 275
12 1191557 GULSHAN K JANGRA 6 296 26 184 10 291 42 280
13 1379872 NIKHIL KUMAR SINGH 4 304 17 231 17 252 38 294
14 1370872 PRATEEK BHARDWAJ 19 200 -10 338 13 275 22 315
15 1437281 NAVNEET KUMAR 16 217 2 311 -3 333 15 324
16 1340629 PRONOY RANJAN 0 327 5 296 9 297 14 327
17 1391905 NEERAJ KUMAR 4 304 -3 333 6 314 7 332