TEST TYPE-ADV)-XI-STU-IIT-II1(IC),TEST DATE-05-02-2018 (TOTAL ATTEDANCE-836 )

TEST TYPE-ADV)-XI-STU-IIT-II1(IC),TEST DATE-05-02-2018 (TOTAL ATTEDANCE-836 )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(80)
MR PHY

(80)
PR CHE

(80)
PR TOT

(240)
AIR
1 1370105 AKASH RANA 6 127 18 84 20 62 44 81
2 1358331 SHUBH SHARMA 8 113 8 140 16 87 32 105
3 1435179 RISHABH DANGWAL 4 150 16 98 12 114 32 105
4 1352302 NIKHIL M.V 2 165 8 140 20 62 30 116
5 1335237 SHUBHAM KUMAR KAKTWAN -2 202 6 154 26 41 30 116
6 1191557 GULSHAN K JANGRA 8 113 12 114 4 167 24 129
7 1393661 SAHIL KUMAR 8 113 0 193 12 114 20 141
8 1441028 ANMOL KUMAR 0 189 12 114 0 183 12 170
9 1354131 SAKSHI KUMARI 0 189 6 154 -4 203 2 194
10 1430560 BHAVESH AWAL 8 113 0 193 -10 217 -2 199
11 1332029 AMUSHYA SINHA -8 215 -2 206 6 148 -4 206