PASS NEET (NEET MODEL) ON 29.01.2018 RESULT (ATTENDED :205)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 29.01.2018 RESULT  (ATTENDED :205)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA                     160 12 113 45 155 2 151 5 579 3
2 1438614 AKSHARA V.R                         155 17 137 6 116 18 157 2 565 7
3 1438343 BHARTI TANWAR                       170 2 110 59 144 6 135 18 559 8
4 1408820 KOMAL SHORAIN                       155 17 125 20 142 7 103 60 525 15
5 1222498 PIYUSH TYAGI                        145 46 111 53 123 14 135 18 514 17
6 1440420 NIKITA B SONAWANE                   151 23 125 20 97 30 135 18 508 18
7 1445770 PRIYANSHA TIWARI                    150 28 113 45 105 25 128 22 496 20
8 1439315 SAURAV SINGH KHATI                  165 6 128 16 50 90 150 7 493 23
9 1446241 SRISHTI MEENA                       140 59 135 8 58 79 130 21 463 30
10 1446192 RACHNA                              142 48 133 11 73 52 115 43 463 30
11 1448236 ANAND BOUDH                         150 28 106 70 74 50 119 38 449 36
12 1448876 VISHAKHA TEOTIA                     146 35 133 11 58 79 107 49 444 40
13 1433549 HEMANT DAYMA                        146 35 136 7 47 95 111 46 440 43
14 1439804 AYUSH SINGH                         147 32 123 22 47 95 106 56 423 51
15 1441030 MUSKAM AGGARWAL                     175 1 105 74 34 121 106 56 420 53
16 1208624 SUPRABHA                            131 78 85 122 77 45 126 28 419 55
17 1407942 SANGEETA KUMARI                     125 102 65 158 111 21 106 56 407 58
18 1448717 RASHIKA                             129 83 86 119 85 37 91 84 391 69
19 1439578 PRIYANKA SAINI                      133 70 107 68 54 86 91 84 385 73
20 1447984 ANIL KUMAR                          116 122 122 24 68 57 76 103 382 74
21 1444648 AMIT KUMAR                          131 78 93 97 59 76 93 80 376 78
22 1185385 RAKSHA JOSHI                        111 133 98 87 40 107 119 38 368 83
23 1431448 VIDISHA SHARMA                      160 12 86 119 29 132 90 87 365 84
24 1432371 NAMITA KUMARI                       126 97 73 146 64 63 90 87 353 89
25 1447354 ANKITA RAI                          120 111 100 83 52 89 77 99 349 90
26 1183283 ABHISHEK AHLAWAT                    105 143 106 70 4 195 120 36 335 99
27 1449236 ISHA SAINI                          127 93 103 78 54 86 43 144 327 104
28 1420117 PRATIKSHA DUBEY                     128 88 88 111 55 84 38 152 309 112
29 1447807 AYUSH KATARIA                       85 168 90 107 25 144 105 59 305 113
30 1249942 NISHTHA DUBEY                       128 88 66 156 36 117 72 106 302 117
31 1446749 VIVEK SHARMA                        125 102 72 149 30 129 36 155 263 138
32 1441412 B.ANIL KUMAR                        126 97 47 188 25 144 59 122 257 142
33 1439583 SHAILY                              131 78 63 166 21 150 42 145 257 142
34 1442757 SAVITA                              117 118 75 143 19 154 40 150 251 146
35 1444365 ANAMIKA SHARMA                      78 176 75 143 25 144 66 114 244 150
36 1439541 PRIYA YADAV                         102 149 55 180 4 195 30 158 191 173