PASS NEET (NEET MODEL) ON 22.01.2018 RESULT (ATTENDED :204)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 22.01.2018 RESULT  (ATTENDED :204)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA                     165 2 162 1 92 6 150 4 569 1
2 1439315 SAURAV SINGH KHATI                  161 3 152 6 65 37 150 4 528 3
3 1438614 AKSHARA V.R                         152 11 148 8 72 27 126 18 498 8
4 1438343 BHARTI TANWAR                       126 62 155 4 62 45 140 8 483 12
5 1447807 AYUSH KATARIA                       150 15 140 13 55 53 135 12 480 13
6 1222498 PIYUSH TYAGI                        113 96 87 114 125 1 145 5 470 16
7 1408820 KOMAL SHORAIN                       142 31 135 21 79 20 102 41 458 19
8 1440420 NIKITA B SONAWANE                   136 46 125 34 66 35 121 22 448 25
9 1446192 RACHNA                              130 58 136 18 58 49 120 25 444 27
10 1444648 AMIT KUMAR                          108 110 137 17 53 57 143 6 441 28
11 1439804 AYUSH SINGH                         105 118 135 21 38 96 136 11 414 36
12 1446241 SRISHTI MEENA                       143 30 115 59 45 75 108 36 411 38
13 1445770 PRIYANSHA TIWARI                    130 58 126 30 87 11 60 87 403 41
14 1447984 ANIL KUMAR                          125 64 127 27 86 15 53 104 391 44
15 1447047 SAWEZA HASHMI                       150 15 106 74 43 81 90 56 389 45
16 1444512 PRIYANKA                            145 27 120 46 62 45 61 83 388 47
17 1431448 VIDISHA SHARMA                      136 46 102 82 49 66 101 42 388 47
18 1445135 APARNA SINGH                        107 113 89 113 76 23 109 35 381 49
19 1208624 SUPRABHA                            129 60 82 123 34 106 125 19 370 56
20 1446749 VIVEK SHARMA                        143 30 116 54 46 72 62 82 367 59
21 1448236 ANAND BOUDH                         137 42 85 120 48 70 64 80 334 75
22 1185385 RAKSHA JOSHI                        121 72 79 128 16 162 117 28 333 79
23 1448876 VISHAKHA TEOTIA                     146 22 96 97 32 115 58 91 332 81
24 1407942 SANGEETA KUMARI                     105 118 73 140 46 72 95 50 319 85
25 1448717 RASHIKA                             97 131 73 140 48 70 96 47 314 91
26 1444365 ANAMIKA SHARMA                      97 131 106 74 40 87 51 108 294 100
27 1420117 PRATIKSHA DUBEY                     98 126 121 43 19 152 36 128 274 109
28 1441412 B.ANIL KUMAR                        100 123 92 106 39 90 34 133 265 115
29 1432371 NAMITA KUMARI                       88 145 69 146 38 96 55 96 250 126
30 1448350 SAKSHI RAI                          112 98 94 103 17 156 0 198 223 139
31 1440213 SIMRAN                              85 150 86 117 22 145 11 171 204 152
32 1442757 SAVITA                              100 123 39 181 12 170 27 142 178 163
33 1448739 ABHISHEK KUMAR SINGH                73 166 62 157 4 192 0 198 139 180