PASS NEET (NEET MODEL) ON 12.02.2018 RESULT (ATTENDED :171)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 12.02.2018 RESULT  (ATTENDED :171)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA         155 12 121 10 138 6 120 11 534 1
2 1438343 BHARTI TANWAR           150 23 122 9 111 20 126 6 509 4
3 1438614 AKSHARA V.R             145 32 129 3 104 26 126 6 504 7
4 1439315 SAURAV SINGH KHATI      144 33 116 20 83 50 138 1 481 13
5 1408820 KOMAL SHORAIN           156 8 91 90 114 15 107 24 468 18
6 1446192 RACHNA                  141 40 110 29 76 60 115 17 442 27
7 1440420 NIKITA B SONAWANE       148 25 112 24 97 33 84 48 441 28
8 1445770 PRIYANSHA TIWARI        109 94 131 1 126 13 73 64 439 29
9 1444512 PRIYANKA                147 27 97 72 88 42 106 26 438 30
10 1448236 ANAND BOUDH             157 7 105 49 52 97 99 33 413 39
11 1447984 ANIL KUMAR              134 53 101 63 87 44 82 54 404 42
12 1445135 APARNA SINGH            145 32 100 68 72 68 85 45 402 45
13 1448717 RASHIKA                 123 64 88 98 80 54 111 19 402 45
14 1431448 VIDISHA SHARMA          152 16 105 49 53 96 76 60 386 53
15 1441030 MUSKAM AGGARWAL         151 20 116 20 58 84 55 91 380 55
16 1446241 SRISHTI MEENA           141 40 107 40 50 103 69 71 367 59
17 1432371 NAMITA KUMARI           122 66 97 72 54 93 69 71 342 74
18 1433549 HEMANT DAYMA            136 49 107 40 49 104 45 109 337 79
19 1420117 PRATIKSHA DUBEY         151 20 104 53 35 131 12 154 302 101
20 1439804 AYUSH SINGH             136 49 90 94 31 138 40 116 297 106
21 1449236 ISHA SAINI              140 43 93 85 54 93 9 158 296 107
22 1446749 VIVEK SHARMA            84 134 69 148 36 127 76 60 265 122
23 1439583 SHAILY                  139 44 67 150 58 84 -3 171 261 123
24 1440213 SIMRAN                  120 72 76 132 21 143 29 132 246 127
25 1442757 SAVITA                  117 78 37 171 28 139 41 115 223 132
26 1444648 AMIT KUMAR              86 132 53 162 14 158 57 90 210 138
27 1441412 B.ANIL KUMAR            100 112 69 148 17 149 15 152 201 145
28 1447807 AYUSH KATARIA           66 148 57 156 40 118 35 121 198 148
29 1448350 SAKSHI RAI              47 160 76 132 0 170 3 161 126 166