MAINS - XI IIT IC ON 29.01.2018 RESULT (ATTENDED : 338)

NARAYANA IIT/NEET ACADEMY - DWARKA - 8
MAINS - XI IIT IC  ON 29.01.2018 RESULT (ATTENDED : 338)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1333811 DEV PARASHAR              84 13 24 198 75 14 183 23
2 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL     43 87 46 88 68 19 157 46
3 1346356 SHIVANGI SINGH            26 170 55 51 56 45 137 66
4 1397192 KUNAL RAI                 28 154 44 97 55 48 127 83
5 1350306 AMIT KUMAR                55 58 28 181 31 159 114 104
6 1382259 MEET NAYAN                37 114 25 191 51 68 113 106
7 1354809 ARUSHI ANAND              32 133 25 191 41 110 98 135
8 1354799 RAMANAND KUMAR GIRI       36 120 24 198 33 150 93 148
9 1383018 MANSI GOSWAMI             25 174 18 224 50 74 93 148
10 1338943 AMAN KUMAR                20 196 41 113 28 181 89 157
11 1369570 SAHIL YADAV               85 11 0 322 0 330 85 168
12 1391397 MANISH PRASAD             26 170 18 224 36 134 80 182
13 1356983 RANJIT KISHOR             21 193 22 206 35 138 78 187
14 1333474 UTKARSH                   20 196 14 247 37 125 71 199
15 1386207 SHIVANI                   -3 333 16 236 57 42 70 208
16 1349661 SAKSHAM KAUSHIK           27 160 13 257 30 163 70 208
17 1334377 KSHITIJ                   12 247 30 168 28 181 70 208
18 1352437 MAYANK RANJAN             21 193 13 257 27 188 61 233
19 1401563 SHRI HARSH VATSA          48 73 0 322 11 281 59 238
20 1356451 DEVANSH SHARMA            15 223 13 257 22 221 50 257
21 1435930 NAKUL GUPTA               9 278 10 270 28 181 47 261
22 1383074 SAHIL NEGI                4 304 22 206 5 316 31 302
23 1386108 DIVYANSH RASTOGI          12 247 2 311 15 263 29 308
24 1374154 POOJA DHAMI               13 238 -2 332 4 325 15 324
25 1353066 DAMINI RAJPUT             -3 333 5 296 9 297 11 329
26 1381846 ADITYA KUMAR              0 327 5 296 -4 335 1 336