MAINS - XI IIT IC ON 12.02.2018 RESULT (ATTENDED : 166)

NARAYANA IIT/NEET ACADEMY - DWARKA - 8
MAINS - XI IIT IC  ON 12.02.2018 RESULT (ATTENDED : 166)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1397192 KUNAL RAI                 20 114 60 18 78 10 158 27
2 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL     8 144 61 17 80 8 149 36
3 1369570 SAHIL YADAV               52 40 4 108 58 39 114 61
4 1338943 AMAN KUMAR                11 141 59 20 33 96 103 66
5 1383018 MANSI GOSWAMI             13 137 13 87 76 13 102 67
6 1435930 NAKUL GUPTA               45 54 0 161 54 43 99 71
7 1350306 AMIT KUMAR                16 126 6 101 52 47 74 98
8 1333474 UTKARSH                   17 124 35 58 17 136 69 102
9 1388940 ABHISHEK KUMAR            1 156 49 31 18 132 68 103
10 1382259 MEET NAYAN                4 152 4 108 49 57 57 122
11 1378386 KARAN SHARMA              0 160 28 69 24 124 52 127
12 1352437 MAYANK RANJAN             7 146 23 77 20 128 50 129
13 1382647 TUSHAR SOLANKI            -3 164 16 82 28 111 41 138
14 1337796 AYUSH ADHIKARI            10 142 10 94 18 132 38 143
15 1356983 RANJIT KISHOR             30 85 0 161 5 154 35 147
16 1334377 KSHITIJ                   9 143 10 94 14 140 33 148
17 1353066 DAMINI RAJPUT             0 160 8 98 15 138 23 155
18 1382860 SHRIHARSH GAUTAM          3 153 5 103 12 145 20 158
19 1383074 SAHIL NEGI                5 148 10 94 0 162 15 160
20 1374154 POOJA DHAMI               -1 162 -2 164 8 151 5 164