(GT 5 - MAINS) XII IIT IZ TEST ON 04.02.2018 RESULT (ATTENDED :1687)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
(GT 5 - MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 04.02.2018 RESULT  (ATTENDED :1687)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA              115 28 110 12 111 6 336 5
2 1178333 AMISH MITTAL              76 544 92 89 87 141 255 151
3 1190504 AKHIL JAIN                85 381 82 166 54 669 221 292
4 1344763 SAKSHAM SONI              95 218 56 581 58 574 209 371
5 1201269 ABHISHEKSHARMA            51 1091 78 207 60 540 189 493
6 1442266 ARJUN LAKHERA             50 1125 87 124 49 815 186 518
7 1241264 GARVIT GALGAT             65 775 43 882 56 614 164 710
8 1190006 SHRESHTH                  45 1245 65 389 51 753 161 736
9 1189124 SOURADIP MANDAL           64 792 49 752 47 862 160 748
10 1189530 HARDIK SINGH              44 1272 64 413 50 793 158 765
11 1211683 MOHIT SHARMA              71 648 32 1140 51 753 154 811
12 1443975 SURYA VARDWAN             56 975 33 1113 57 597 146 895
13 1439593 JYOTIRADITYA              64 792 49 752 29 1266 142 939
14 1189962 SARTHAK DIMRI             51 1091 59 510 30 1250 140 963
15 1428672 NIKHIL KUMAR              43 1288 34 1094 60 540 137 992
16 1174589 SOUMIK LAIK               36 1407 50 724 50 793 136 1004
17 1195555 ADARSH KUMAR              32 1471 50 724 46 884 128 1104
18 1441032 AMBREESH KUMAR RATHORE    17 1617 55 604 54 669 126 1120
19 1204605 RAGHAV GARG               73 604 7 1630 45 913 125 1130
20 1252584 SIDDHARTH                 36 1407 43 882 45 913 124 1137
21 1186804 SANSKAR SOGANI            43 1288 29 1220 48 840 120 1176
22 1439546 SOUMYA SHOBHANA           40 1342 29 1220 40 1022 109 1260
23 1248413 ANUSH AGGARWAL            43 1288 41 937 16 1500 100 1362
24 1303020 NIKHIL                    23 1581 51 699 20 1429 94 1415
25 1254853 ANJALI                    23 1581 16 1501 54 669 93 1420
26 1181711 ANKUSH KHANNA             31 1488 27 1265 32 1201 90 1442
27 1285992 KUNAL MEHTA               4 1686 60 492 23 1393 87 1461
28 1445644 NIDHI MISHRA              22 1593 29 1220 31 1223 82 1491
29 1176089 ISHAAN TIKU               37 1392 16 1501 25 1354 78 1514
30 1183815 VIPUL KUMAR               28 1531 29 1220 19 1449 76 1523
31 1432632 KAPIL DEV SHARMA          43 1288 26 1294 6 1625 75 1529
32 1376895 AMIT KUMAR                13 1641 9 1601 30 1250 52 1615
33 1230377 RISHABH                   24 1572 10 1592 13 1553 47 1627
34 1229337 ISHAN BHARDWAJ            14 1637 18 1473 10 1599 42 1636
35 1194561 SUMIT SINGH               15 1632 8 1618 2 1654 25 1671