AITS - IIT (MAINS) ON 21.01.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
AITS - IIT (MAINS)  ON 21.01.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT     (120) RANK PHY    (120) RANK CHE          (120) RANK TOT (360) RANK
1 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR     4 7722 30 3058 36 2935 70 4208
2 1235357 PRAGYAN SINGH           11 6255 26 3804 26 4712 63 4782
3 1220774 SOMENDRA TIWARI         2 8046 14 5825 22 5523 38 6839
4 1239608 SAURABH SINGH DHAMI     16 5177 0 8352 21 5734 37 6918
5 1303458 ABHINAV RAJ             3 7901 4 7849 25 4902 32 7394
6 1446052 YASH SHARMA             17 4988 10 6693 0 8567 27 7736
7 1388376 SAHIL                   -3 8698 12 6255 18 6278 27 7737
8 1441026 SIDDHARTH ARORA         18 4823 3 7934 6 7972 27 7737
9 1382782 MANAV JAIN              -1 8467 3 7933 13 7087 15 8391
10 1382235 MOHIT MISHRA            -1 8464 -3 8531 11 7448 7 8613