(ADV) XI IIT IZ TEST ON 29.01.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 29.01.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1425762 SATYAM                    50 19 39 26 42 2 131 1
2 1344763 SAKSHAM SONI              36 196 33 73 23 178 92 84
3 1330998 ASHWANI TANWAR            36 196 24 207 19 275 79 168
4 1324394 RITIK RAJ                 35 225 22 248 18 301 75 202
5 1383843 ANANT                     31 331 16 382 27 95 74 218
6 1355071 KSHITIZE MANGLA           20 640 28 133 20 241 68 290
7 1380934 SHUBHAM KUMAR             38 159 8 627 20 241 66 314
8 1434557 RITEK SAXENA              21 604 27 158 17 338 65 325
9 1344781 TUSHAR KHANDURI           40 125 3 797 17 338 60 383
10 1383108 ANEESH YADAV              20 640 13 453 27 95 60 383
11 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH    15 759 30 96 13 495 58 404
12 1379750 ARYAN GAUTAM              23 548 21 266 14 458 58 404
13 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH       29 383 10 550 19 275 58 404
14 1378493 BHANU PRATAP SINGH        24 521 18 332 14 458 56 429
15 1337305 NIKITA SINGH              17 718 6 707 32 39 55 442
16 1349747 SAM SONDHI                39 133 3 797 12 534 54 456
17 1333293 AKARSH REDDY.T            21 604 10 550 23 178 54 456
18 1370901 MOHIT YADAV               28 410 11 514 14 458 53 469
19 1380856 JATIN CHAUHAN             8 872 20 286 25 126 53 469
20 1340963 AAKANSHA KUMARI           20 640 8 627 24 149 52 483
21 1376994 VAISHNAVI SINGH           20 640 17 356 14 458 51 496
22 1220144 ANKIT MISHRA              23 548 12 482 12 534 47 543
23 1010441 PRINCE SINGH              20 640 -1 853 27 95 46 558
24 1333216 SUJYOTI JHA               17 718 6 707 22 200 45 568
25 1376925 ASHISH MAURYA             24 521 9 594 7 697 40 636
26 1380321 KANCHAN CHOWDHARY         31 331 2 823 4 779 37 682
27 1324379 ROHAN KUMAR JHA           27 435 8 627 0 854 35 702
28 1361803 ASHISH KUMAR              22 569 3 797 9 632 34 707
29 1336073 PRITTESH SINGH            15 759 8 627 8 667 31 750
30 1372298 SURAJ SINGH               14 785 8 627 8 667 30 758
31 1374189 CHIRAG VASHISHT           29 383 -3 865 1 837 27 784
32 1350304 PRIYANSH KUMAR            17 718 9 594 0 854 26 794
33 1381079 ABHISHEK SHARMA           21 604 4 770 0 854 25 802
34 1371780 PANKHUR NEGI              19 659 -5 873 10 607 24 810
35 1389644 ANURANJAN KESHAV          19 659 0 844 4 779 23 820
36 1334618 JATIN                     18 691 6 707 -1 860 23 820
37 1353070 DEVANSHU RAJPUT           11 848 0 844 0 854 11 870