(ADV) XI IIT IZ TEST ON 04.02.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 04.02.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (66) M-RANK PHY   (66) P-RANK CHE    (66) C-RANK TOT (198) T-RANK
1 1425762 SATYAM                    62 11 58 5 66 7 186 1
2 1324394 RITIK RAJ                 54 62 46 57 54 77 154 32
3 1344763 SAKSHAM SONI              54 62 46 57 46 180 146 55
4 1371764 RAHUL YADAV               50 99 46 57 35 325 131 119
5 1402919 RITICK ROUSHAN            41 224 42 97 47 155 130 128
6 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH       52 75 28 265 47 155 127 138
7 1324379 ROHAN KUMAR JHA           34 334 31 221 39 271 104 258
8 1389924 RAHUL VYAS                46 160 19 418 38 290 103 261
9 1383843 ANANT                     48 120 8 579 38 290 94 308
10 1380934 SHUBHAM KUMAR             38 275 19 418 34 347 91 329
11 1379750 ARYAN GAUTAM              32 366 24 333 29 407 85 365
12 1361803 ASHISH KUMAR              36 298 15 471 33 357 84 371
13 1344781 TUSHAR KHANDURI           40 238 6 597 35 325 81 394
14 1330998 ASHWANI TANWAR            44 183 9 563 26 441 79 402
15 1340963 AAKANSHA KUMARI           34 334 18 434 26 441 78 410
16 1333293 AKARSH REDDY.T            35 317 16 455 21 505 72 446
17 1381079 ABHISHEK SHARMA           13 589 13 502 46 180 72 446
18 1380321 KANCHAN CHOWDHARY         34 334 10 544 26 441 70 459
19 1010441 PRINCE SINGH              23 499 33 195 11 594 67 477
20 1373353 HRITIK KUMAR              38 275 8 579 21 505 67 477
21 1372298 SURAJ SINGH               20 535 26 302 20 522 66 487
22 1380856 JATIN CHAUHAN             16 574 26 302 23 481 65 493
23 1333216 SUJYOTI JHA               8 624 20 398 37 297 65 493
24 1376994 VAISHNAVI SINGH           32 366 9 563 22 492 63 506
25 1383108 ANEESH YADAV              11 612 17 445 29 407 57 541
26 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH    10 617 28 265 17 553 55 551
27 1336073 PRITTESH SINGH            16 574 30 231 9 612 55 551
28 1388162 PRANAV DIKSHITH           28 435 16 455 10 604 54 558
29 1349747 SAM SONDHI                22 511 9 563 18 542 49 571
30 1376925 ASHISH MAURYA             10 617 15 471 23 481 48 574
31 1338280 CHARITRA                  28 435 -1 627 16 561 43 582
32 1350304 PRIYANSH KUMAR            21 523 13 502 8 618 42 586
33 1354253 RUSHIL KUMAR              18 556 11 531 12 584 41 591
34 1334618 JATIN                     11 612 19 418 9 612 39 599
35 1371780 PANKHUR NEGI              17 564 4 611 15 566 36 608
36 1370901 MOHIT YADAV               12 603 6 597 10 604 28 623
37 1356930 ISHAAN KANDPAL            8 624 0 623 12 584 20 629
38 1389644 ANURANJAN KESHAV          1 632 1 621 14 572 16 631
39 1355071 KSHITIZE MANGLA           2 631 6 597 2 632 10 632