ADV - XI IIT IC ON 05.02.2018 RESULT (ATTENDED : 223)

NARAYANA IIT/NEET ACADEMY - DWARKA - 8
ADV - XI IIT IC  ON 05.02.2018 RESULT (ATTENDED : 223)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1333811 DEV PARASHAR                  28 33 8 140 30 26 66 41
2 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL         2 165 16 98 26 41 44 81
3 1338943 AMAN KUMAR                    16 63 14 104 8 138 38 95
4 1383074 SAHIL NEGI                    4 150 16 98 16 87 36 99
5 1401563 SHRI HARSH VATSA              22 42 0 193 12 114 34 101
6 1383018 MANSI GOSWAMI                 8 113 4 166 18 69 30 116
7 1382647 TUSHAR SOLANKI                12 83 0 193 14 103 26 121
8 1435930 NAKUL GUPTA                   4 150 0 193 16 87 20 141
9 1378386 KARAN SHARMA                  0 189 6 154 12 114 18 148
10 1350306 AMIT KUMAR                    6 127 2 176 8 138 16 153
11 1353066 DAMINI RAJPUT                 0 189 8 140 8 138 16 153
12 1374154 POOJA DHAMI                   0 189 8 140 8 138 16 153
13 1349661 SAKSHAM KAUSHIK               6 127 2 176 6 148 14 165
14 1334377 KSHITIJ                       2 165 8 140 4 167 14 165
15 1383323 KRUTIVAS PRADHAN              8 113 4 166 -2 194 10 173
16 1346356 SHIVANGI SINGH                -2 202 6 154 4 167 8 178
17 1356451 DEVANSH SHARMA                0 189 8 140 -2 194 6 180
18 1354809 ARUSHI ANAND                  12 83 0 193 -8 214 4 189
19 1382860 SHRIHARSH GAUTAM              8 113 -4 210 -2 194 2 194
20 1352437 MAYANK RANJAN                 -2 202 6 154 -8 214 -4 206
21 1333474 UTKARSH                       0 189 -6 215 2 176 -4 206
22 1386108 DIVYANSH RASTOGI              -4 210 -22 223 4 167 -22 218