(ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 29.01.2018 RESULT (ATTENDED : 1782)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
(ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 29.01.2018 RESULT (ATTENDED : 1782)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (160) M-RANK PHY   (160) P-RANK CHE    (160) C-RANK TOT (480) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                             130 33 95 26 78 190 303 31
2 1178333 AMISH MITTAL                             65 1311 113 7 92 73 270 85
3 1344763 SAKSHAM SONI                             101 426 58 287 43 1123 202 480
4 1201269 ABHISHEKSHARMA                           58 1475 68 159 66 415 192 602
5 1190504 AKHIL JAIN                               75 1080 35 1054 47 979 157 1074
6 1439650 ABHISHEK KUMAR                           61 1405 43 674 52 829 156 1088
7 1189642 KAIMAN YADAV                             62 1379 44 641 42 1158 148 1196
8 1187106 KUNAL GUPTA                              61 1405 27 1381 28 1574 116 1554
9 1179293 SAMRIDHI SHARMA                          39 1703 28 1345 41 1200 108 1613
10 1371764 RAHUL YADAV                              43 1670 16 1706 46 1023 105 1640
11 1439546 SOUMYA SHOBHANA                          40 1693 37 968 22 1686 99 1676
12 1441032 AMBREESH KUMAR RATHORE                   24 1761 36 1010 38 1292 98 1684