XII CO SPECIAL GTM4 - 18.01.2018

NARAYANA IIT / NEET ACACDEMY - DWARKA
XII CO SPECIAL GTM4 - 18.01.2018
SL_NO ROLL NAME PHY RANK CHE RANK MATH RANK Total RANK
1 1178333 AMISH MITTAL. 93 1 34 3 42 9 169 1
2 1307289 PRYTUSH BAWEJA 45 11 33 4 88 1 166 2
3 1189095 DEBRAJ GHOSH. 79 2 26 9 47 5 152 3
4 1202859 SANCHIT TRIVEDI. 52 9 57 1 43 8 152 4
5 1201269 ABHISHEKSHARMA. 60 7 31 6 46 6 137 5
6 1241264 GARVIT GALGAT. 48 10 28 8 58 4 134 6
7 1009312 PANKIL KALRA. 72 3 1 17 59 3 132 7
8 1174589 SOUMIK LAIK. 61 6 47 2 23 13 131 8
9 1190504 AKHIL JAIN. 70 4 23 10 33 12 126 9
10 1189124 SOURADIP MANDAL. 42 12 10 12 73 2 125 10
11 1189530 HARDIK SINGH. 55 8 32 5 22 17 109 11
12 1190006 SHRESHTH. 62 5 18 11 21 18 101 12
13 1176720 SUSHANT DEV. 34 14 8 14 46 6 88 13
14 1229793 ACHAL KUMAR JHA. 36 13 1 17 37 10 74 14
15 1303020 NIKHIL. 26 15 10 12 23 13 59 15
16 1247924 SURYA PRAKASH  10 17 7 15 36 11 53 16
17 1177397 ANMOL JHA. 9 18 5 16 23 13 37 17
18 1338288 ARYAN CHUG. 20 16 30 7 -15 19 35 18
19 1189642 KAIMAN YADAV. 9 18 -4 19 23 13 28 19