TEST TYPE-MAINS)-XI-STU-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-15-01-2018

TEST TYPE-MAINS)-XI-STU-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-15-01-2018 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1385281 HARSH SHARMA 46 8 65 3 21 9 132 3
2 1330992 ARPIT VERMA 63 3 52 6 3 37 118 4
3 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA 35 14 67 2 0 44 102 7
4 1433264 SHUBHAM SINGH 48 7 39 11 10 26 97 9
5 1331061 ANIKET SAMBHER 55 5 29 19 3 37 87 11
6 1382752 ISHITA GAUR 25 19 34 15 17 15 76 14
7 1330472 SAJAL SINGHAL 11 30 35 14 24 6 70 18
8 1383048 PRATYUSH ARYAN 26 18 17 28 12 22 55 23
9 1355767 ARYAN 36 13 14 31 -1 46 49 24
10 1342047 ANVAY RAJ 17 26 11 33 7 31 35 33
11 1388164 PEDADA UDAY KIRAN 18 24 10 35 7 31 35 33