TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-22-01-2018 (TOTAL ATTENDANCE- 64 )

TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-22-01-2018 (TOTAL ATTENDANCE- 64 )
S NO. ROLL_NO NAME MAT

(88)
MR PHY

(88)
PR CHE

(88)
CR TOT

(264)
AIR
1 1330992 ARPIT VERMA 60 1 20 14 28 1 108 1
2 1385281 HARSH SHARMA 20 22 32 7 20 5 72 7
3 1331003 PRANSHU CHANDRA 48 3 20 14 4 22 72 7
4 1331061 ANIKET SAMBHER 28 7 28 9 12 12 68 9
5 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA 18 23 40 4 2 26 60 13
6 1370999 VEDANSHI SAINI 20 22 16 22 24 2 60 13
7 1330472 SAJAL SINGHAL 16 28 22 12 10 14 48 17
8 1408575 AARUSHI BISWAS 20 22 16 22 10 14 46 18
9 1338252 KARTIK JYOTHI 26 11 8 30 8 17 42 19
10 1382752 ISHITA GAUR 16 28 16 22 -4 31 28 27
11 1383990 SONA  JAISWAL 4 36 18 17 4 22 26 29
12 1366417 HARSH 10 32 14 23 2 26 26 29
13 1326509 VARAD VINAYAK GODSE 20 22 8 30 -4 31 24 30
14 1433264 SHUBHAM SINGH 16 28 10 26 -10 34 16 31
15 1355767 ARYAN 16 28 16 22 -18 37 14 32
16 1329373 AKARSHITA PARVATIYAR 10 32 6 32 -6 33 10 34
17 1401246 DRRUV UPADHYAY 4 36 8 30 -6 33 6 35
18 1342047 ANVAY RAJ 2 37 8 30 -12 36 -2 37