PASS NEET (NEET MODEL) ON 15.01.2018 RESULT (ATTENDED :185)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 15.01.2018 RESULT  (ATTENDED :185)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA            142 2 136 13 152 1 147 1 577 1
2 1438614 AKSHARA V.R                105 33 130 22 108 16 136 3 479 8
3 1222498 PIYUSH TYAGI               108 22 96 88 127 6 140 2 471 9
4 1408820 KOMAL SHORAIN              133 3 109 52 98 20 106 27 446 11
5 1440420 NIKITA B SONAWANE          107 28 126 27 93 27 100 32 426 16
6 1439315 SAURAV SINGH KHATI         98 53 129 23 77 39 120 11 424 20
7 1433549 HEMANT DAYMA               109 18 137 12 56 82 113 17 415 22
8 1446241 SRISHTI MEENA              106 29 134 15 52 92 107 24 399 29
9 1447807 AYUSH KATARIA              98 53 135 14 55 84 111 20 399 29
10 1444512 PRIYANKA                   111 13 137 12 40 120 107 24 395 31
11 1448236 ANAND BOUDH                107 28 140 9 65 66 83 50 395 31
12 1444365 ANAMIKA SHARMA             100 46 132 18 65 66 92 41 389 35
13 1435993 HARSH JOON                 74 100 133 16 66 61 116 15 389 35
14 1448876 VISHAKHA TEOTIA            98 53 130 22 52 92 108 21 388 36
15 1439804 AYUSH SINGH                89 74 140 9 53 89 105 28 387 37
16 1446749 VIVEK SHARMA               89 74 140 9 39 123 106 27 374 43
17 1447984 ANIL KUMAR                 105 33 125 30 67 60 73 65 370 45
18 1445135 APARNA SINGH               102 40 109 52 65 66 92 41 368 46
19 1446192 RACHNA                     111 13 119 36 68 58 62 80 360 49
20 1439578 PRIYANKA SAINI             79 93 130 22 47 104 97 37 353 52
21 1447047 SAWEZA HASHMI              90 72 103 69 80 37 64 78 337 60
22 1407942 SANGEETA KUMARI            110 16 71 126 32 134 117 14 330 65
23 1445770 PRIYANSHA TIWARI           93 66 58 148 75 41 90 45 316 71
24 1441412 B.ANIL KUMAR               97 57 106 62 35 129 74 62 312 73
25 1441030 MUSKAM AGGARWAL            97 57 65 136 86 33 53 93 301 76
26 1431448 VIDISHA SHARMA             104 36 75 123 29 141 88 49 296 79
27 1444648 AMIT KUMAR                 91 70 90 100 23 154 59 85 263 95
28 1449236 ISHA SAINI                 76 96 77 119 10 174 90 45 253 103
29 1420117 PRATIKSHA DUBEY            82 83 101 76 35 129 6 174 224 119
30 1448739 ABHISHEK KUMAR SINGH       71 103 112 48 24 151 3 180 210 126
31 1439541 PRIYA YADAV                4 184 107 57 4 184 88 49 203 130
32 1432371 NAMITA KUMARI              52 138 62 144 17 162 64 78 195 137
33 1440213 SIMRAN                     59 129 44 163 49 101 26 137 178 141
34 1448350 SAKSHI RAI                 46 153 38 169 7 178 5 177 96 174