(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST ON 20.01.2018 RESULT (ATTENDED :394)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST  ON 20.01.2018 RESULT  (ATTENDED :394)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1443771 NAVPREETI KAUR          68 16 74 114 55 111 197 42
2 1446952 KARTIKEY GOEL           38 125 111 4 38 199 187 61
3 1446304 AAKASH PANDEY           34 155 111 4 38 199 183 68
4 1446158 NILAY PAL               37 133 111 4 32 230 180 73
5 1447421 NITISH                  48 76 51 257 72 56 171 90
6 1443937 SONAM KUMARI            3 357 70 138 92 9 165 100
7 1446935 VIVEK KUMAR RAI         18 274 96 30 36 212 150 129
8 1444134 ANURAG AZAD             44 94 53 249 46 154 143 150
9 1442907 ANKIT YADAV             28 193 76 107 31 235 135 169
10 1441456 SACHIN DHAMA            34 155 65 173 31 235 130 185
11 1445775 VASU SHARMA             29 183 64 179 37 205 130 185
12 1443456 PRAFFUL MALKOTI         17 282 76 107 29 245 122 213
13 1441431 VIJAY YADAV             21 252 77 93 23 267 121 216
14 1447172 ANURAG NAUGAIN          37 133 65 173 17 298 119 223
15 1446236 VISHNU KUMAR SHARMA     40 116 38 310 37 205 115 236
16 1448285 MD.SOHAIL               43 103 58 219 11 327 112 243
17 1446052 YASH SHARMA             18 274 76 107 15 312 109 248
18 1444811 PRIYA CHATURVEDI        22 243 56 231 28 247 106 256
19 1447347 KAMAL SHOKEEN           30 182 64 179 4 358 98 276
20 1440783 ANUBHAV MUDGAL          13 306 40 297 23 267 76 320
21 1447285 NAWDEEP KUMAR           5 348 66 162 1 367 72 328
22 1441459 SAKET SRIVASTAVA        4 355 62 188 0 382 66 340
23 1446904 SUNIL                   -13 393 19 372 52 133 58 351
24 1441450 ANSHUL KUMAR SINGH      0 384 55 236 0 382 55 356
25 1446190 PRIYANKA                0 384 37 315 0 382 37 377